A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló kormányrendelet a KARTONPACK Dobozipari Nyrt.-t 2020. április 17-én a magyar állam felügyelete alá vonta. A magyar állam nevében az állami felügyeletből eredő feladatokat a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos látta el.

Az állami felügyeletet gyakorló áttekintette a társaság vagyoni helyzetét, működését és megtette azokat az intézkedéseket, amely az állami felügyelet hatékony ellátásához szükségesek. A foganatosított intézkedések eredményeként a társaság a gyógyszeripar megnövekedett mértékű megrendeléseit magas színvonalon teljesíti, likviditási háttere megfelelő.

A 2019. évi könyvvizsgálat auditálása során feltárt problémák megoldása érdekében a társaság vezetése a legszükségesebb intézkedéseket megtette, és pénzügyi átvilágítást rendelt el, melynek célja a társaság szabályos működésének megteremtése. Az állami felügyelet keretében megtett intézkedésekről a kormánybiztos a társaság vezetését tájékoztatta; a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezzel a felügyelet megszűnt.

Szakmai tevékenységében komoly tapasztalattal bíró, a térségben jelentős foglalkoztató társaság a Kartonpack Nyrt., amelynek stratégiai célja továbbra is a hazai gyógyszeripar megrendeléseinek folyamatos teljesítése.

(NVTNM Sajtó és Kommunikációs Főosztály)