A kormány döntése alapján ötvenhét önkormányzat jut ingyenesen száznégy ingatlanhoz, melyek összértéke mintegy 2,1 milliárd forint. Emellett az állam 95 millió forint értékben ad át Jászberény Város Önkormányzatának és több civilszervezetnek olyan ingóságokat, amelyek közvetlenül szükségesek feladataik ellátásához, illetve fejlesztések, beruházások alapjául szolgálnak majd.

Az állami vagyongazdálkodási célokra jelenleg nem hasznosítható ingatlanok és ingóságok fenntartási, üzemeltetési és őrzési költségeinek megtakarításával a központi költségvetés kiadásai is csökkennek. Az átadott ingatlanok így továbbra is a nemzeti vagyon körében maradnak, azonban hosszú távú hasznosításuk már a helyi közösségeket szolgálja.

A települések többek között lakóházakkal, gazdasági, gyógyászati, kulturális célokat szolgáló ingatlanokkal és más, közösségi terek kialakítására alkalmas épületekkel lesznek gazdagabbak. Az ingatlanjuttatások elsősorban településfejlesztési célokat szolgálnak, és elősegítik a turisztikai, oktatási, kulturális, valamint a sportolással és egészségmegőrzéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását, közérdekű szolgáltatások biztosítását.

Az Életjel Mentőkutyás Kutatóegység, az Országos Polgárőr Szövetség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkáját az állam a most átadott technikai eszközökkel, ruházati cikkekkel és térképészeti szakanyagokkal, valamint gépjárművekkel kívánja segíteni.

A kormány a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nyilvános határozattal döntött az ingyenes vagyonjuttatásról. A tulajdonátruházási szerződéseket állami oldalról az ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – kötik meg. A szerződésekbe több, a felelős vagyongazdálkodás elvének érvényesülését biztosító garanciális feltétel épül be, így többek között az elidegenítési tilalom megállapítása vagy a hasznosítási cél rögzítése.

A racionális ingatlangazdálkodás technikai és szervezeti feltételrendszerének kialakítása a kormány kiemelt stratégiai célja. A nemzeti ingatlanvagyon hasznosításának ésszerűsítése ennek megfelelően már évek óta folyamatban van. 2010 óta 51,15 milliárd forint értékű – ingó és ingatlan – állami vagyonelem ingyenes átadásáról született kormányzati döntés.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)