A kormány számára kiemelt ügy az átlátható vagyongazdálkodás, annak szabályos és hatékony működése – mondta Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár a Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciáján 2014. szeptember 4-én, Visegrádon, ahol aláírta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kamara közötti stratégiai partnerségi megállapodást.

A 2010-ben elindított vagyonpolitikai fordulat eredményeképpen létrejött a felelős vagyongazdálkodás kereteit megalapozó jogszabályi környezet, amely a nemzeti vagyon fokozottabb védelmét teszi lehetővé, és átláthatóbbá tette a vagyonkezelési viszonyokat. A további jogszabályok megalkotásához, a közvagyon további gyarapításához, a közcélú és hatékony gazdálkodás megvalósításához, ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen a társadalmi érdekek folyamatos összehangolása – jelentette ki Hegmanné Nemes Sára.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a most aláírt stratégiai partnerségi megállapodás célja, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szerteágazó szakmai tapasztalataival segítse elő a jó minőségű, az életviszonyoknak megfelelő jogszabályok megalkotását, a felelős vagyongazdálkodás megvalósítását.

A hazai könyvvizsgáló szakemberek bevonásával még hatékonyabbá válik a nemzeti vagyon megőrzésének, ellenőrzésének feladata.

Az együttműködés révén a minisztérium a Kamara véleményének kikérésével és beépítésével közérthető, hatékonyan alkalmazható szabályozásokat alkothat. A tárca a könyvvizsgálói tevékenység szabályozása és működése tárgykörében készült tervezeteket megküldi a Kamarának, de az maga is tehet javaslatot jogszabályok elkészítésére. A véleményezésre megkapott anyagok közül kiválaszthatja azokat, amelyekről közvetlen egyeztetést kér. A Kamarának törekednie kell arra, hogy az adott jogterülettel foglalkozó más szervezetek észrevételeit összegyűjtse, és a minisztériumnak átadja, így hozzájárulva ahhoz, hogy a könyvvizsgálói tevékenység minőségi és hatékonysági szintjét növelő intézkedések születhessenek.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)