A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a dohánykoncessziós pályázatok kapcsán, közérdekű adatok kiadásáért indított perben hozott jogerős ítéletben foglalt minden kötelezettségének eleget tett. A tárca már korábban tájékoztatta Molnár Csaba felperest a bíráló bizottsági tagok nevéről. A minisztérium a pályázati dokumentumok személyes adatok kitakarásával készített másolatait is hiánytalanul átadta 2014. augusztus 1-jén.

A 14 folyóméternyi, dossziéba rendezett irattömeg pályázatonként az értékelő lapokat és településenként az értékelési jegyzőkönyveket tartalmazza. A fejlesztési minisztérium nem várta be az előzőleg jogszerűen benyújtott felülvizsgálati és a határidő meghosszabbítására irányuló kérelme elbírálását. Az anonimizált másolatok elkészültével a Fővárosi Törvényszék döntésének hiányában is azonnal átadta a dokumentumokat. A tárca egyoldalúan lemondott a másolás felperest terhelő költségének megfizettetéséről is.

Kép letöltéseFotó: Bartolf Ágnes

A felperes az iratokról készült tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával kifejezetten elismerte és nyugtázta, hogy a jogerőssé vált ítéletnek megfelelő pályázati bírálati lapokat és értékelési jegyzőkönyveket hiánytalanul, maradéktalanul átvette.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy Molnár Csaba felperes az információs önrendelkezési jogról szóló törvény értelmében az átvett dokumentumok felett adatkezelői státussal rendelkezik, így azok kezelésére csak az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult.

Kép letöltéseFotó: Bartolf Ágnes

A nemdohányzók védelme és fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében bevezetett intézkedések elérték a várt hatást. Az új értékesítési rendszer alkalmasnak bizonyult arra, hogy a lakosság több mint 98 százaléka számára saját településén biztosítsa a folyamatos ellátást. Míg 2013. július 1-je előtt a fiatalkorúak 58 százaléka juthatott dohánytermékhez, a legutóbbi adatok szerint már alig 12 százalékuk.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)