A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium eleget tesz a dohánykoncessziós pályázatok elbírálásával kapcsolatban, közérdekű adatok kiadása iránt indított peres eljárásban hozott jogerős ítéletben foglaltaknak. A tárca 2014. augusztus 1-jén, 11 órakor átadja a pályázati értékelő lapok és települési értékelési jegyzőkönyvek másolatait.

A minisztérium a Fővárosi Ítélőtábla által jogerősen helybenhagyott elsőfokú ítéletben előírt határidőn belül tájékoztatta Molnár Csaba felperest a dohánykoncessziós pályázatok elbírálásában részt vett bíráló bizottsági tagok nevéről. Ezzel párhuzamosan azonnal megkezdte a mintegy 15 ezer darab pályázathoz kapcsolódó dokumentumok másolását. Mivel az ítéletben foglaltaknak megfelelően a személyes adatokat az eredeti dokumentumokon ki kellett takarni, az elvárást kellő gondossággal, oldalról oldalra haladva lehetett teljesíteni.

A tárca a jogszabály adta lehetőséggel élve a hatalmas iratmennyiségre tekintettel az elsőfokú ítéletben megállapított 15 napos teljesítési határidő meghosszabbítását kezdeményezte a Fővárosi Törvényszéknél, amelyre még nem kapott választ. Mivel valamennyi dokumentum másolása megtörtént, a minisztérium nem vár tovább a felülvizsgálati kérelme és a határidő meghosszabbítása ügyében benyújtott kérelme elbírálására. A tárca ezzel a peres eljárásban hozott jogerős ítéletben foglalt minden kötelezettségének eleget tesz.

A dokumentumok papír alapú másolatának átadásával a fejlesztési minisztérium a Fővárosi Ítélőtábla ítéletében foglaltak szerint jogszerűen teljesít Molnár Csaba részére. Az átadás-átvétel részleteiről és a dokumentáció felhasználásának lehetőségeiről a tárca írásban értesítette a felperest, akit egyúttal arról is tájékoztatott, hogy a másolás elvben őt terhelő jelentős költségéről egyoldalúan lemond.

A nemdohányzók védelme és fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében bevezetett intézkedések elérték a várt hatást. Az új értékesítési rendszer alkalmasnak bizonyult arra, hogy a lakosság több mint 98 százaléka számára saját településén biztosítsa a folyamatos ellátást. Míg 2013. július 1-je előtt a fiatalkorúak 58 százaléka juthatott dohánytermékhez, a legutóbbi adatok szerint már alig 12 százalékuk.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)