Összesen több mint 44 millió euróra pályázhatnak a köz-, magán- és civil szféra szereplői az Európai Unió LIFE Éghajlat-politikai Alprogramja keretében 2014-ben. A LIFE program idei pályázati felhívásai 2014. június 18-án jelentek meg.

A pályázat célja, hogy olyan az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokat eredményesen kezelő, hatékony és újító megoldásokat megvalósító projekteket támogasson, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez, az ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint az éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás javításához. Jelen kiírás a hagyományos kísérleti, demonstrációs, bevált gyakorlati, továbbá a tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek számára nyújt anyagi forrást.

Az alprogram részeként lehetőség nyílik a magánforrások nagyobb fokú mobilizálására az új pénzügyi eszközök alkalmazásával. Mindezt az Európai Beruházási Bank helyi bankokon keresztül nyújtott kedvezményes hitelei és garanciái is segítik. A pályázatok leadási határideje: 2014. október 16.

Az Éghajlat-politikai Alprogram az EU 2014‒2020 közötti időszakra vonatkozó LIFE programja részeként a hétéves támogatási ciklus alatt összesen 864 millió eurót, az első programozási időszakban (2014‒2017) 449,2 millió eurót biztosít éghajlat-politikai projektek anyagi támogatására.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium a pályázati eredményesség előmozdítása érdekében 2014. június 25-én LIFE Információs Napot tartott, ahol az érdeklődők tájékoztatást kaphattak a program általános és pénzügyi feltételeiről, az eddigi nyertes pályázatokról és a jó gyakorlatokról egyaránt.

A pályázati kiírásról és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogramról bővebben:

Pályázati felhívás: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

A Bizottság sajtóközleménye: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_hu.htm

A LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása: http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)