A Költségvetési Tanács egyetért azzal, hogy a jövő évi költségvetés a parlament elé kerülhessen. A kormány jövő hét szerdán nyújtja be a „biztonságos növekedés költségvetését”, amely a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett a gazdasági növekedés, a biztonság, a családok megerősítését és a teljes foglalkoztatást célozza meg.

A Költségvetési Tanács egyhangú véleményében rámutatott: a tervezett 4,1%-os gazdasági bővülés és a GDP-arányában kitűzött 1,8%-os hiánycél elérhető, a különféle bevételi és kiadási előirányzatok pedig összhangban vannak a várható költségvetési és gazdasági folyamatokkal.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Költségvetési Tanács áttekintette és véleményezte a jövő évi költségvetés tervezetét. Megállapításában rámutat, hogy a gazdasági növekedés fenntartható, aminek elősegítését támogathatják a kormány versenyképességet erősítő intézkedései. A bevételek és a kiadások tervezése reális, a tartalékok pedig fedezetet nyújthatnak az esetleges kockázatok (pl. az eurózónában kialakuló válság) kezelésére. A hiánycél megfelel a hazai és az uniós jogszabályi kritériumoknak, valamint összhangban van a gazdasági folyamatokkal, így képes elősegíteni az államadósság – ezen belül is a devizaadósság – arányának csökkentését és a jövőbeli költségvetési mozgástér növelését. A Tanács véleményében ugyanakkor kiemeli: a strukturális egyenlegnek közelítenie kell a középtávú költségvetési célhoz, aminek eléréséhez a gazdasági növekedést nem veszélyeztető lépéseket tart szükségesnek.

A kormány megnyugtatónak tartja a független Költségvetési Tanács véleményét, s így az abban foglalt megállapításokra tekintettel folytatódik a kormányzati munka. Miután a testületnek nincsenek ellenvetései a dokumentum hitelességére és végrehajthatóságára nézve, már semmiféle akadálya annak, hogy a biztonságos növekedés költségvetését az Országgyűlés megtárgyalhassa.

(Pénzügyminisztérium)