A kormány Magyarország védelme érdekében a határkerítés, a megerősített határvédelem, a jogi határzár mellett újabb adópolitikai intézkedést is hozott. Bevezette a bevándorlási különadót, melynek rendelkezései 2018. augusztus 25-én lépnek hatályba.

Ma lép hatályba a bevándorlási különadó, amelyet a bevándorlást segítő tevékenység támogatása után kell fizetni. Az első bevallást szeptember 15-ig – az augusztus 25. napjától 31. napjáig tartó időszakban nyújtott támogatásról – kell benyújtani, és a 25 százalékos mértékű adót is eddig az időpontig kell megfizetni.

Annak a szervezetnek, amelyiknek nincs adószáma, de bevándorlási adóköteles tevékenységet folytat, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Külön bejelentkezési kötelezettsége azoknak a szervezeteknek van, amelyek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában - vagyis nincs adószámuk - és emiatt nem tudják beadni a bevándorlási különadóra vonatkozó bevallásukat. Nekik legkésőbb akkor kell teljesíteni a bejelentkezési kötelezettségüket, amikor az adóköteles tevékenységüket megkezdik, vagyis támogatást nyújtanak. Ha például egy a NAV nyilvántartásában nem szereplő külföldi szervezet 2018. augusztus 25-én nyújt támogatást egy belföldi szervezetnek, akkor a bevándorlási különadóval összefüggő kötelezettségei megfelelő teljesítéséhez az említett időpontban már kell rendelkeznie adószámmal. Amennyiben a támogatásnyújtásra később kerül sor, úgy a bejelentkezés időpontja 2018. augusztus 25-ét követő időpontra is eshet.

A bevándorlási különadót elsősorban annak a szervezetnek kell megfizetnie, amelyik a támogatást nyújtja, mégpedig a támogatás nyújtását követő hónap 15. napjáig, s egyben a bevallási kötelezettsége teljesítéséről nyilatkoznia kell a támogatásban részesülő számára. Ha a nyilatkozattétel elmarad, akkor a támogatott, vagyis a bevándorlást segítő tevékenységet végző magyarországi székhelyű szervezet válik adóalannyá. Neki a támogatás felhasználását követő hónap 15. napjáig kell az adót megállapítania, bevallania és megfizetnie. Az adót a támogatónak az anyagi támogatás – például az átutalt pénzösszeg, az átadott ingóság – összege, értéke után kell megfizetnie, ha pedig a támogatott válik adóalannyá, akkor a terhet a bevándorlást segítő tevékenység költsége után kell kiszámítani. Az adó mértéke 25 százalék.

Az adatok szerint a magyar költségvetésnek sokba kerül, hogy az országnak folyamatosan védekeznie kell az illegális migráció és annak következményei ellen. A törvényhozás ezért döntött úgy, hogy azok a szervezetek, amelyek az illegális migrációt segítik, bevándorlási különadó formájában járuljanak hozzá a közös terhek viseléséhez.

Az új adófajta legfontosabb célja nem az adóbevételek növelése, hanem a tevékenység visszaszorítása. Mindazonáltal a különadóból származó összes bevétel címkézett bevétel, azaz kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szabályokról részletes tájékoztatót tett közzé, amely - magyar, illetve angol nyelven - az alábbi linken érhető el.

(PM)