A visegrádi országok a stabilitást és a gazdasági növekedést képviselik az Európai Unióban, ezért érdemben és egyenlő partnerként kell részt venniük az unió jövőjéről szóló párbeszédben – jelentette ki Varga Mihály a Tatra Summit konferencián. A pénzügyminiszter hozzátette: a V4-ek egyetértenek abban, hogy a 2021-2027-re vonatkozó uniós pénzügyi keretet úgy kell kialakítani, hogy az ne büntesse, hanem segítse a felzárkózó tagállamokat.

A konferencia keretében külön találkozót tartottak a visegrádi országok, valamint Franciaország, Ausztria és Németország pénzügyminiszterei. A megbeszélés egyik legfontosabb témája az EU 2021-2027-re vonatkozó többéves pénzügyi keretének (MFF) finanszírozása volt. Magyarország álláspontjának ismertetésekor Varga Mihály kiemelte: méltányos, egyszerű és átlátható bevételi rendszerre van szükség, ami a GNI-alapú befizetésen és a hagyományos saját forrásokon alapul. Álláspontunk szerint ez felel meg legjobban az arányos teherviselés elvének és tükrözi leginkább a tagállamok gazdasági erejét, tehát nem támogatjuk a GNI-alapú saját forrás arányának csökkentését.

Kép letöltéseFotó: PM

A vámbeszedési kulcs csökkentését célzó javaslatokról szólva a tárcavezető elmondta: jelenleg a vámbevételek húsz százaléka gazdagítja a magyar költségvetést, a többi az unió büdzséjébe kerül. Hazánk kifejezetten ellenezi a kulcs 10%-ra történő csökkentését, ugyanis a vám beszedése önmagában költségesebb annál, mint ahogyan azt a Bizottság bemutatja, és nemcsak Magyarországnak, de a többi tagországnak is szükségük van a költségeik fedezése érdekében a 20% fenntartására.

A miniszter a digitális gazdaság adóztatásáról kifejtette: álláspontunk szerint a digitális vállalatoknak is ki kell venniük a részüket a közteherviselésből, és az általuk megtermelt jövedelmek után adót kell fizetniük. Magyarország csak olyan uniós megoldások kidolgozását támogatja, amelyek nem járnak a társasági adó harmonizációjával, továbbá nem sértik a kettős adóztatási és kereskedelmi egyezményeket. A digitális vállalatok igazságos adóztatásának kérdése kizárólag uniós szinten nem rendezhető, hanem a legfőbb kereskedelmi partnerekkel való globális együttműködésben valósítható meg – hívta fel a figyelmet Varga Mihály.

Kép letöltéseFotó: PM

A visegrádi négyek unióban betöltött szerepéről szólva a tárcavezető hangsúlyozta, hogy V4-régió gazdasági növekedése messze az uniós átlag felett van, Európa gazdasági növekedésének motorját ezek az országok képezik. A miniszter kitért arra is, hogy Szlovákia nyitott a magyar V4-elnökség alatt indított fő projektek továbbvitelére, kiemelten a nagysebességű vasúti kapcsolatok megteremtéséről szóló egyeztetések folytatására.

(Pénzügyminisztérium)