A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) székhelyének Magyarországra költözéséről a pénzintézet tagállami vezetőkből álló – a kilenc tagországot képviselő – kormányzótanácsa döntött múlt év decemberében.

A sajtóban megjelent valótlan és félrevezető állításokkal szemben a magyar gazdaság érdekeit szem előtt tartva született döntés a Bank budapesti székhelyének megnyitásáról, az ugyanis számos lehetőséget teremt a magyar gazdaság szereplőinek, elősegíti a hazai vállalatok nemzetközi piacra jutását, és tovább erősíti Magyarország pénzügyi központ szerepét.

Magyarország 2014-ben – a nemzetközi normákhoz igazított reformok, valamint az irányítási és döntési rendszer átalakítása után – újította meg tagságát a nemzetközi pénzintézetben, majd 2016-ban 12,78 százalékos részesedés szerzett, így az oroszok és a bolgárok után a harmadik legnagyobb részvényes hazánk. Fontos kiemelni, hogy a pénzintézetnek öt uniós és egyben NATO-ország a tagja – Magyarországon kívül Bulgária, Csehország, Szlovákia és Románia –, amelyeknek több mint 50 százalékos, míg Oroszországnak kevesebb, mint 47 százalékos részesedése van.

Az NBB által a magyar vállalatok javára nyújtott források összértéke megközelíti a 100 millió eurót, egyebek mellett a pénzintézet nyújtott garanciát a Hunent Zrt. 12,6 milliárd forintból Mélykúton létrehozott víziszárnyas feldolgozó üzeméhez is. Jelenleg öt nagy nemzetközi fejlesztési bank székhelye található az Európai Unió területén, de egyik sem a közép-európai régióban, így az NBB Budapestre költözése jelentős előrelépés és elismerés a magyar gazdaságpolitika számára.

A banknak nemcsak a működése vált teljes mértékben nemzetközivé, hanem a csatlakozásunkkal részvényesi szerkezete is megváltozott. Mostanra a pénzintézet mérlegfőösszege a másfélszeresére, a fejlesztési hitelportfólió pedig több mint a duplájára nőtt. Működése megfelel a legmagasabb szintű nemzetközi szintű előírásoknak, amelyet a nemzetközi hitelminősítők is rendre elismernek. 2017. óta már számos alkalommal hoztak felminősítő döntést a pénzintézetre vonatkozóan, ami így a hitelminősítői konszenzus szerint az A3/A- fokozatban van, ez kettővel magasabb, mint Magyarországé.

A pénzintézet részére biztosított kedvezmények megfelelnek a bank alapokmányában és az 1961-es, diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményben lefektetett elveknek, és összhangban vannak a többi, Magyarországon jelen lévő nemzetközi jogállású intézménynek biztosított kedvezménnyel.

(Pénzügyminisztérium)