A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium (székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) ezúton értesíti a tisztelt nyilvánosságot az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) számú Kormányrendelet rendelkezései szerint, hogy a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam tulajdonában álló társasági részesedésének (részvényeinek) értékesítésére vonatkozóan a kötelező érvényű ajánlatok benyújtásának határideje 2017. december 12. napjáig meghosszabbításra került.

.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)