Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénnyel az NGM fejezetében 3 milliárd Ft kiadási előirányzattal létrehozásra került a Nemzetgazdasági támogatások előirányzat. Az előirányzat célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

A támogatásra 2015. évben rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

A támogatási igény formája kérelem.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)