Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter döntött a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására beérkezett önkormányzati igényekről.

A költségvetési törvényben meghatározott 2 500,0 millió forint előirányzat terhére – a miniszteri döntés alapján – 64 településen kezdődhetnek meg a munkálatok az óvodák bővítésére, új óvodák kialakítására vonatkozóan.

Az idei évi támogatásból 2016. december 31-ig közel 2 000 új óvodai férőhely kialakítása valósulhat meg országszerte a 3 éves kötelező óvodáztatás helyi feltételeinek megteremtése és a gyermekek esélyegyenlőségének korai megvalósulása érdekében.

A támogatottak listáját tartalmazó melléklet a kapcsolodó anyagoknál a jobb szélen érhető el.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)