Az államháztartás központi alrendszerének 2015. június végi halmozott hiánya 823,3 milliárd forintra teljesült. Ezen belül a központi költségvetés 868,1 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 15,0 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 29,8 milliárd forintos szufficittel zártak.

Tavaly ilyenkor az államháztartás központi alrendszerének deficitje 813,7 milliárd forintot tett ki. A két év azonos időszaka közti különbség ezúttal is elsősorban az uniós források eltérő alakulásából fakad. A fejezeti kezelésű előirányzatok uniós bevételei mintegy 156 milliárd forinttal maradtak el az előző évi bevételektől az évenként változó elszámolások különbsége okán. Ezzel szemben a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai több mint 200 milliárd forinttal haladták meg az előző évi kiadásokat a felfutó kifizetéseknek köszönhetően. Emellett a tb-alapok esetében a nyugdíjkiadások alakultak magasabban az előző évinél, amelynek hátterében a 1,8 százalékos nyugdíjemelés áll.

A 2015. június havi deficit 312,2 milliárd forintot tett ki, szemben az előző évi 132 milliárd forintos hiánnyal. A júniusi kamatkiadások közel 60 milliárd forinttal haladták meg az előző évit, amely a kamatfizetések éven belüli eltérő lefutásával magyarázható.

A gazdaság folyamatos növekedése miatt magasabban alakultak az adóbevételek, ami a nagyobb bérkiáramlás miatti befizetés-növekedéseknek, valamint az adófizetési morál javítása érdekében hozott intézkedések (pl. online pénztárgépek bekötése) sikerének köszönhető.

Hangsúlyozandó, hogy a hiány nagyságának lefutása most sem időarányos: az év első felében a kiadások meghaladják a bevételeket. A 2015-re kitűzött hiánycél pedig továbbra is a GDP 2,4 százaléka.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)