A bevándorlási különadóról szóló első bevallást szeptember 17-ig kell benyújtani, és a 25 százalékos mértékű adót is eddig az időpontig kell megfizetni. A különadót a bevándorlást segítő szervezeteknek kell fizetni.

Tekintettel arra, hogy a törvényben meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, hétfőn kell benyújtani a bevallást, és megfizetni augusztus 25. napjától 31. napjáig tartó időszakban nyújtott bevándorlást segítő tevékenység támogatása után az adót.

A kötelezettségek betartását, mint bármely más adónál, a bevándorlási különadónál is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellenőrizni. A kötelezettségek teljesülésének vizsgálata a bevándorlási különadóról szóló bevallás első ízben történő benyújtását követően merülhet fel. Az adóhivatal a szabályokat következetesen számon fogja kérni szereplőkön, az adót ugyanis minden érintettnek le kell rónia. Amennyiben a revizorok az ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a törvényben foglalt kötelezettségek nem teljesültek, akkor a megállapított adóhiány mellett adóbírság, illetve késedelmi pótlék is kiszabható az érintett adózó terhére. Eljárási szabálysértés esetén, így például ha elmulasztja a nyilatkozatadást, mulasztási bírsággal is számolhat az adózó.

A bevándorlási különadó éppúgy Magyarország biztonságát és védelmét szolgálja, mint a határkerítés, a megerősített határvédelem, illetve a jogi határzár. Az új adófajta legfontosabb célja nem az adóbevételek növelése, hanem a közterhek igazságos elosztása. Viselje legalább részben a határvédelem költségét az, aki okozza e költséget. Mindazonáltal különadóból származó összes bevétel címkézett bevétel, azaz kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel.

A bevándorlási különadó is az önadózás elvére épül, az adónem alanyai maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg az adót. A kötelezettséget teljesítésében – az adóhivatal honlapjáról, az alábbi linken elérhető magyar és angol nyelvű - általános tájékoztató segít.

http://nav.gov.hu/data/cms482411/Tajekoztato_a_bevandorlasi_kulonadorol_20180815.pdf

http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/Information_on_the_Im20180823.html

(PM)