Közel másfél évtized után Magyarország képviselői ismét teljes jogú tagállam küldöttjeiként vehetnek részt a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) Tanácsának június 4-5. között Mongóliában megrendezésre kerülő ülésén.

Magyarország annak idején az NBB alapító tagja volt, de a bank nem kellően átlátható és nem kellően hatékony működése miatt 2000-ben kilépett a szervezetből, és megfigyelőként folyamatosan figyelemmel kísérte annak munkáját.

Az NBB irányítási rendszerét, döntési mechanizmusát az elmúlt években teljes egészében a nemzetközi pénzügyi intézmények mai legjobb gyakorlatához igazították, melyek alapján a bank tevékenysége dinamikusan bővül. Az NBB nemzetközi jellegét, a modernizálása területén elért eredmények nemzetközi elismerését jól jelzi az is, hogy az elmúlt év során a nemzetközi hitelminősítők az NBB-t befektetésre ajánlott kategóriába sorolták.

E változásokat mérlegelve született a döntés korábbi tagsági jogviszonyunk megújításáról, melyet az NBB tagországai teljes mértékben támogattak. Magyarország csatlakozási szándékának elfogadásáról az NBB 2014. novemberi Tanácsülése egyhangú, támogató döntést hozott. Az NBB alapításáról, valamint Alapokmányáról szóló kormányközi Egyezményhez történő csatlakozásunkat a Parlament a 2015. évi XLI. törvénnyel elfogadta, a ratifikációs folyamat magyar részről lezárult.

Magyarország idén és jövőre 10-10 millió euró hozzájárulás befizetését vállalta a Bank alaptőkéjéhez. A tőkeemeléssel párhuzamosan az NBB reaktiválja a korábbi tagsági jogviszonyunk időszakában már teljesített 20 millió eurót is. A folyamat lezárulása után így hazánk az összesen 40 millió euró összegű alaptőke részesedésével a Bank egyik legnagyobb részvényesévé válik.

Az NBB-vel történő gyakorlati együttműködésünket elősegíti, hogy 2014-ben az Eximbank csatlakozott az NBB tagországok exporthitel-intézeteinek együttműködését célzó sokoldalú megállapodáshoz.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)