A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közzétette honlapján a hazánkról szóló rendes éves jelentését. Alapokmányának IV. cikkelye alapján az IMF valamennyi tagországról legalább évenkénti gyakorisággal készít gazdaságpolitikai értékelést.

A jelentés előkészítése céljából az IMF delegációja 2015. január 21-30. között Budapesten tartózkodott. A megbeszélések során az IMF képviselői találkoztak a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank vezetőivel és szakértőivel, valamint a pénzügyi piac egyes szereplőivel.

A jelentés elismeri a magyar nemzetgazdaság eredményeit, a gazdasági növekedés kiemelkedő szintjét, a külső és a belső egyensúly megteremtésében és megőrzésében, sebezhetőségének csökkentésében nyújtott magyar teljesítményt.

Az IMF Alapokmány IV. cikkelye szerinti következő konzultációra várhatóan egy év múlva kerül sor.

A látogatásról szóló jelentés eredeti, angol nyelvű zárónyilatkozata az IMF honlapján az alábbi linken olvasható (angol nyelven):

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1592.pdf

(Nemzetgazdasági Minisztérium)