Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

Mi a Magyar Honvédség legfontosabb feladata?

  • Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javaik külső támadással szembeni fegyveres védelme,
  • a szövetségi (pl. NATO) és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése, a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme,
  • közreműködés a fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában,
  • hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához,
  • részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.

Kép letöltéseÜnnepi zászlófelvonás 2011. augusztus 20-án a budapesti Kossuth téren

Ki irányítják a Magyar Honvédséget?

A Magyar Honvédséget az országgyűlés, a köztársasági elnök, illetve a honvédelmi miniszter irányítja.

Mi a különbség a Honvédelmi Tanács és a Honvéd Vezérkar között?

A Magyar Honvédség vezetése a mindenkori Honvéd Vezérkar főnök joga és kötelessége. A Honvéd Vezérkar (rövidítése: HVK) a Magyar Honvédség felső szintű hadászati és összhaderőnemi tervező- és elvi kidolgozó szervezete, koordinálja a fegyveres erők feladatait, javaslatokat dolgoz ki az MH katonai tevékenységének tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére, valamint a harcképesség fejlesztésére. Rendkívüli állapot idején a Honvédség legfelsőbb irányító szerve a Honvédelmi Tanács. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az országgyűlés elnöke, a frakcióvezetők, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal (tehát csak a véleményét mondhatja el, dönteni nem tud) a Honvéd Vezérkar főnöke.

Létezik-e Magyarországon általános hadkötelezettség?

Az általános hadkötelezettség megszűnt, azonban rendkívüli állapot idején és az országgyűlés külön döntése alapján megelőző védelmi helyzetben Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú, magyar állampolgárságú férfi hadköteles.

Kép letöltéseHende Csaba honvédelmi miniszter látogatása a szolnoki helikopterbázison

Miért vesz részt Magyarország külföldi katonai missziókban?

A Magyar Honvédség honvédelmi törvényben meghatározott feladata a „szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek - különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése” valamint „közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában”

Magyarország nemzeti érdekeit képviselve, az Alkotmányban meghatározott politikai felelősséggel bíró grémiumok döntése alapján vesznek részt magyar katonák az ENSZ, a NATO, az Európai Unió, az EBESZ és más nemzetközi szervezetek közös békeműveleti, válságkezelési és humanitárius segítségnyújtási feladataiban. Az országgyűlés döntése alapján jelenleg egy időben mintegy 1000 magyar katona vehet részt nemzetközi műveletben. Napjainkban a Magyar Honvédség három kontinensen tizenegy országban hajt végre műveleti feladatokat többségében - a részvevők több mint 70 százalékával - NATO vezetésű missziókban.

Kép letöltéseAfganisztánba induló magyar katonák

Hol találhatóak magyar missziós alakulatok?

- MH Tartományi Újjáépítési Csoport – Afganisztán
- MH Műveleti Támogató és Összekötő Csoport – Afganisztán
- MH Légi Támogató Csoport – Afganisztán
- MH Különleges Műveleti Csoport - Afganisztán
- MH Kabuli Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Csoport – Afganisztán
- MH Támogató Elem - Afganisztán
- MH EUFOR Kontingens – Bosznia Hercegovina
- MH KFOR Kontingens - Koszovó
- MH UNFICYP Kontingens - Ciprus