Hogy születnek a törvények?

A törvényalkotás legfőbb színtere az országgyűlés. Az országgyűlés plenáris ülése a parlamenti képviselők legfőbb tanácskozási fóruma. A plenáris ülések nyilvánosak. A plenáris üléseken tárgyalják a törvényjavaslatokat, a képviselők itt vitatják meg annak részleteit, sorolják fel érveiket, illetve szavaznak azok elfogadásáról.

Kép letöltéseAz országgyűlés Alsóházi Terme ad helyet a parlament plenáris ülésének

Mik a törvényalkotói munka állomásai?

Ha a képviselő, Kormány vagy a köztársasági elnök, esetleg valamely bizottsági tag úgy látja, hogy van olyan terület, amely szabályozásra szorul, törvényt, vagy törvényt módosító javaslatot nyújt be az országgyűlés elnökének. Az országgyűlés elnöke kijelöli a témakörhöz legközelebb álló bizottságot, amely véleményezi, hogy az adott tervezet alkalmas-e arra, hogy az országgyűlés plenáris ülésén a többi képviselő jelenlétében megvitassák. Ha igen, abban az esetben a képviselők általános vita keretében megtárgyalják, és amennyiben szükségesnek tartják, módosító javaslatokat nyújtanak be. A benyújtott módosító javaslatokat pedig az országgyűlés részletes vita keretében tárgyalja meg. A vita után szavaznak az egyes módosító javaslatokról, és kialakul egy egységes javaslat, amelyet záró vitára, majd azt követően zárószavazásra bocsátanak. A megszavazott törvényt először az országgyűlés elnöke írja alá, majd a köztársasági elnök, és ezután a Magyar Közlönyben kihirdetik.