Megjelent az „…akkor aszt mondták, kicsi robot…” A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba a korabeli dokumentumok tükrében című dokumentumkötet.

A kötet bemutatóján Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy „tudnunk kell, kik voltak a hősök és az áldozatok és kik voltak azok, akik a történelmi bűnöket elkövették. Megbocsátani lehet, de felejteni soha”. A 2015 és 2017 között lezajlott Gulág Emlékévhez kapcsolódóan a Kormány támogatásával és a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézetének gondozásában készült el a könyv. A kötet a Külügyminisztérium hadifogoly osztályának, a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött iratanyagát dolgozta fel és összefoglalója mindannak, ami a II. világháború során, különösen annak utolsó hónapjaiban, hatszázezer Magyarországról a Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt honfitársunkkal történt. A Gulág Emlékév meghirdetésével a Kormány amellett, hogy az ártatlanul meghurcolt és internált honfitársaink emléke előtt szeretett volna tisztelegni, egy olyan emlékezetkultúra kialakítását kívánta és kívánja szolgálni, amely egyaránt törekszik a méltó megemlékezésre a XX. századi diktatúrák valamennyi áldozatára.

A Kormány számára fontos volt az is, hogy mindazokat a ma még élő, túlnyomó részben már idős embereket, akiket politikai okból, vagy faji, nemzetiségi hovatartozás miatt meghurcoltak, politikai rehabilitációs célú nyugdíj kiegészítésben részesítse. A kapcsolódó kormányrendeletek 2017-ben történt módosításával sikerült egy régi tartozást törleszteni. Ebbéli megfontolásból rendezte a kabinet a totalitárius diktatúrák áldozatainak társadalombiztosítási és munkajogi helyzetét is. A 2017. januári adat alapján összesen 61 604 fő részesül politikai rehabilitációs ellátásban, amelyből saját jogon 17 302 fő, özvegyi jogon pedig 44 302 fő kap ellátást. A Kormány döntése alapján a politikai rehabilitációs ellátások valamennyi jogcím és jogosult vonatkozásában 2017. január 1-jétől a 2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával, 2018. január 1-jétől pedig a 2016 novemberében folyósított összeg további 40%-ával emelkedtek.

(Miniszterelnökség)