Gyászmegemlékezést tartottak 2016. július 3-án Győrött, a győri zsidók elhurcolásának 72. évfordulóján, amelyen Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára is részt vett.

Dr. Latorcai Csaba emlékező beszédét a munkaszolgálatban elhunyt költő, Radnóti Miklós soraival nyitotta, majd a győri zsidóság történetéből emelt ki néhány szemelvényt.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya számára erkölcsi kötelesség, hogy méltó módon állítsunk emléket a holokauszt ideje alatt ártatlanul, embertelen körülmények között elpusztult áldozatoknak, elősegítve a nemzeti összetartozást, illetve a társadalmi megbékélés folyamatát.

Magyarországon a zsidó kultúra és közösség aktív és erős, amelynek egyik ékes példája a Győri Zsidó Hitközség által végzett tevékeny és szorgalmas munka. Ennek szellemében került kialakításra a győri zsidóság történetét bemutató Regionális Zsidó Kulturális Oktatási Központ a volt Izraelita Menház épületében, amelynek megvalósulásához a Kormány anyagi támogatást is nyújtott.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy folytatni kell a honi zsidó kultúra és közösségek megerősítésére, népszerűsítésére irányuló erőfeszítéseinket, ugyanis a zsidóság a magyar történelemnek, társadalomnak és kultúrának egy olyan szegmensét képezi, amely nélkül hazánk integritását elveszítené.

Latorcai Csaba megköszönte a Győri Zsidó Hitközségnek a mártírokra történő méltó megemlékezés érdekében végzett áldozatos munkáját, és bíztatta őket annak folytatására.

(Miniszterelnökség)