Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem könyvtárában tett látogatást Dr. Latorcai Csaba. A Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Nagy János Ádám meghívásának tett eleget, aki azt a feladatot tűzte maga elé, hogy az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tulajdonában lévő latin és héber karakteres iratanyagot leltárba veszi, és működő, kutatható gyűjteménnyé bővíti a jelenlegi könyvtári állományt.

A kitűzött célt a Jachad (Együtt) Magyarország Közhasznú Egyesület közreműködésével valósítják meg, amelynek végrehajtásához a Miniszterelnökség két év alatt jelentős, mintegy 150 millió forint összegű kormányzati támogatás biztosítását tervezi.

A kutatásra fordítandó összeg finanszírozásának fedezetét korábban nem sikerült megoldani, de az állam felismerte a gyűjtemény jelentőségét, és pénzügyi támogatással segíti az európai szintű gyűjtemény feldolgozását és kutathatóvá tételét. Az anyag egyébként a II. Világháború óta hevert rendezetlenül az OR-ZSE pincéjében.

Az állomány becsült mennyisége kb. 560.000 tétel, amelynek nagysága a pannonhalmi könyvtár anyagának mennyiségével vetekszik. A gyűjtemény többek között különböző kiadású Bibliákat, imakönyveket, tudományos és szépirodalmi könyveket, apró nyomtatványokat és folyóiratokat is tartalmaz. A már leltárba vett könyvek között találhatunk olyan különleges darabokat, mint Bacher Simon két nyelven írott Nemzeti Énekét, Gárdonyi: Róma könyvét, Radnóti 1934-es, számozott kiadású kötetét, a költő saját eredeti aláírásával ellátva. Olyan további érdekes példányok is fellelhetőek, mint Herzl Tivadar saját aláírásával ellátott könyve, vagy Abel Pann 1920-as években készült, aláírt színes képekből álló Bibliasorozata.

A könyvanyag jelenleg három szinten található. A már két éve tartó leltározást, katalogizálást több mint húsz munkatárs végzi. A feltárt héber anyag mennyiségét mutatja, hogy ha egymásra tennénk a lapokat, akkor nagyjából 1 kilométernyi magasságú lenne a papíroszlop. Az iratok megjelölésére speciális kódot használnak, amely az úgynevezett QR kódhoz hasonló, de annál több adatot tartalmaz. Különlegessége, hogy saját fejlesztésű és készítésű eszközzel lehet leolvasni. A cél, hogy 2016. év végére olyan működő könyvtár jöjjön létre, amely zsidó és keresztény tudósok, sőt más témában kutatók számára is hozzáférhető legyen és gyűjteményét tudományos munkájukhoz is fel tudják használni.

(Miniszterelnökség)