Molnár Balázs európai igazgató 2018. október 10-én kétoldalú megbeszélésen fogadta Solveiga Silkalna európai uniós ügyekkel foglalkozó lett helyettes államtitkárt. A tárgyaláson a felek az Európai Unió napirendjén szereplő kiemelt kérdéseket, így a többéves pénzügyi keret, a migráció, a Brexit, a kiküldetési irányelv témáit tekintették át.

A 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keretre vonatkozóan a felek egyetértettek abban, hogy a gazdasági konvergenciának továbbra is az EU egyik legfontosabb prioritásának kell maradnia. Az új kihívások finanszírozására megfelelő forrásokat kell biztosítani, azonban ez nem járhat a kohéziós politika és a közös agrárpolitika feladásával. Molnár Balázs elmondta, hogy hazánk támogatja azt a lett javaslatot, mely szerint a Reform Támogató Programra szánt 25 milliárd eurót a kohéziós politikába kívánják átcsoportosítani.

A migrációs válságot illetően mindkét fél kiemelten fontosnak tartja a származási- és tranzit országokkal való tárgyalások folytatását, az EU-török megállapodás végrehajtását, illetve a harmadik országokkal kötendő partnerségi megállapodások kialakítását célzó együttműködés fokozását. A dublini rendszer reformját illetően Lettország álláspontja a szolidaritáson alapszik, bár – hazánkhoz hasonlóan – elutasítják a kötelező elosztáson alapuló migrációs politikát.

A Brexit vonatkozásában a két fél egyetértett abban, hogy sajnálatos esemény az Egyesült Királyság Unióból való távozása, és a tárgyalások során az EU27 egységére kell törekedni.

Az Európai Bizottság Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramra vonatkozó javaslatával kapcsolatban egyetértés van abban, hogy a megemelt költségvetés mellett annak felhasználási feltételei határozzák meg igazán, hogy mennyire lesz előnyös a keretprogram a 2004 után csatlakozott tagállamok számára. Jelenleg a 13 tagállam együttes részesedése hozzávetőleg 4,5%, ezen arány emelkedését a felek kulcsfontosságú kérdésnek tartják.

A kiküldetési irányelvvel kapcsolatban Molnár Balázs tájékoztatta kollégáját az Európai Bírósághoz 2018. október 3-án benyújtott megsemmisítés iránti keresetről, amelyben hazánk számos érvet sorakoztat fel annak bizonyítására, hogy a módosított szabályok aránytalanul korlátozzák a szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az irányelv különösen érinti a közúti közlekedési szektort, amelyre vonatkozóan a speciális szabályok tárgyalása jelenleg is folyamatban van.

A lett helyettes államtitkár kérésére Molnár Balázs beszámolt a Visegrádi Együttműködés helyzetéről. Az európai igazgató kifejtette, hogy a V4-ek ereje abban rejlik, hogy amikor szükséges, a tagállamok egységesen, teljes elköteleződéssel tudnak fellépni és érvényesíteni az akaratukat a számukra fontos ügyekben.

(Miniszterelnökség)