A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) értelmében a Miniszterelnökség az alábbi felhívást teszi közzé a kormánytisztviselőket vagy köztisztviselőket foglalkoztató szervek részére.

A felhívás tárgya

A KIM rendelet 1. §-a értelmében a Miniszterelnökség honlapján felhívást tesz közzé a kormánytisztviselőket vagy köztisztviselőket foglalkoztató szervek részére annak érdekében, hogy jelöljék meg beiskolázási igényeiket az államtudományi és közigazgatási, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás szakjai tekintetében.

Az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete rendelkezik az alapszakokról: ennek értelmében az államtudományi képzési területhez, azon belül az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területhez a közigazgatás-szervező, a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási területhez a nemzetközi igazgatási és a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakok tartoznak.

Az osztatlan- és mesterképzési szakokat a Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: az államtudományi képzési területen belül az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területhez az államtudományi osztatlan szak, valamint a közigazgatási, a kiberbiztonsági, a kormányzás és vezetés, a fejlesztéspolitikai programmenedzsment, illetve az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szakok, a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási területhez a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, az International Public Service Relations, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, valamint a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési szakok tartoznak.

A választható szakok tekintetében a www.felvi.hu oldalon található szakkereső, míg a képzési és kimeneti követelményekről a Korm. rendelet szolgál bővebb, tájékoztató jellegű információval.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és közigazgatási, valamint nemzetközi és európai közszolgálati képzéseire történő jelentkezés tekintetében az általános felvételi eljáráson túl megszabott különös feltételeket a KIM rendelet tartalmazza.

A beiskolázási igények benyújtási határideje

A beiskolázási igényeket a tanévet megelőző év július 31-ig elektronikus úton, a csatolt táblázat kitöltésével szükséges benyújtani a Miniszterelnökség részére a beiskolázandó személyek számának, továbbá a szak, a képzés szintje, munkarendje és a finanszírozási forma megjelölésével.

Benyújtási határidő: 2020. július 31.

Benyújtás módja: elektronikus úton az [[[rEwm2hNbmtlZmVubnRhcnRvaWZvQG1lLmdvdi5odQ==]]] e-mail címre küldve.

Csatolt dokumentum: a táblázat a lap jobb szélén letölthető.

(Miniszterelnökség)