A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának célja, hogy szakirányú munkatapasztalat-szerzést biztosítson azoknak a fogyatékossággal élő felsőoktatási hallgatóknak, akik szakmailag elhivatottak, munkatapasztalattal még nem rendelkeznek és elkötelezettek a nemzeti közigazgatás iránt.

Az ösztöndíjprogram keretében a felvételt nyert ösztöndíjas 3 hónapig dolgozhat egy minisztériumnál. A tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak, figyelembe véve tanulmányait, érdeklődési körét, valamint a kiválasztási folyamat eredményét és a befogadó intézmények igényeit. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

Az Ösztöndíjprogramra pályázni elektronikus úton, az http://osztondijprogram.kormany.hu oldalon keresztül lehet az alábbi dokumentumok csatolásával:

•    magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz;
•    legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat;
•    aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás;
•    a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról.

A pályázati időszak: 2015. július 24. - 2015. augusztus 16.
További részletek a csatolt pályázati felhívásban illetve az ösztöndíjprogram honlapján (www.fko.kormany.hu) találhatóak.

(Miniszterelnökség)