Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter állami kitüntetéseket adott át Áder János köztársasági elnök megbízásából, valamint miniszteri elismeréseket adományozott.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát:

több évtizedes pályafutása során a szabadtérépítészet, a kortárs kerttervezés, illetve a városökológia és a települések zöldhálózati rendszerének tervezése területén végzett magas színvonalú munkája, valamint eredményes oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként

dr. Jámbor Imrének, a Budapesti Corvinus Egyetem volt stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesének, nyugalmazott egyetemi tanárnak, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata alapítójának és első tagozati elnökének;

Vas megye fejlődése, valamint a magyarországi kastélyok megmentése érdekében végzett eredményes közéleti munkája elismeréseként

Kovács Ferenc volt országgyűlési képviselőnek, a Vas Megyei Közgyűlés volt elnökének;

nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a magyar zsidóság háborús veszteségeinek feltárása, illetve az emlékkultúra fejlesztése érdekében több évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Szita Szabolcsnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány volt igazgatójának, a Soproni Egyetem professor emeritusának.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát:

közel négy évtizedes értékmentő és értékteremtő pályája, valamint Miskolc város arculatának építészeti kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Rostás László Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építésznek, Miskolc Megyei Jogú Város volt főépítészének;

több évtizedes pályafutása során számos jelentős budapesti műemléképület igényes rekonstrukciójának megvalósításában végzett, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként

Szalay Tihamér Ybl Miklós-díjas építésznek, az MD Studio Építész Iroda vezető tervezőjének.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát:

a magyar építészeti közízlés formálásában, illetve a szakmai közélet alakításában vállalt aktív szerepe, valamint szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként

Csanády Pál építészmérnöknek, a Metszet című folyóirat főszerkesztőjének;

a kerület kulturális és sportéletét felvirágoztató sikeres munkája, valamint példamutató közéleti pályája elismeréseként

Ligeti Imrének, a Budapesti (Budai) Torna Egylet elnökének, Budapest I. kerülete volt polgármesterének;

közel három évtizedes közszolgálati pályája során nyújtott magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

Molnár Lajosnak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya főosztályvezetőjének;

népegészségügyi és orvosszakmai területen végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Németh Lídiának, a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya főosztályvezetőjének, megyei tisztifőorvosnak;

több évtizedes pedagógusi munkája, valamint a családi szabadidős programok megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként

Wagner Lászlónak, a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusának;

a magyar hagyományok és a hazai zenekultúra ápolásában betöltött szerepe elismeréseként

Waszlavik László József zenésznek.

Ybl Miklós-díjat adományozott:

magas színvonalú alkotói munkájáért, számos középület tervezése mellett a Szegedi Dóm rekonstrukciójában, a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kialakításában és a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fejlesztésében való részvétele elismeréseként

Csillag Katalin építésznek;

a mértéktartó organikus építészeti szemlélet képviselőjeként az épületeket a környezetbe integráló, egyéni téralkotó felfogással végzett építész tervező munkásságáért és főépítészi tevékenységéért

Horváth Zoltán építésznek;

a közösségi tér formálását szem előtt tartó közel három évtizedes értékteremtő építészeti munkásságáért, a budapesti Erzsébet téri volt autóbusz pályaudvar műemléki átalakításában, a MOM Kulturális Központ felújításában és a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi épületének tervezésében vezető projekt-építészként végzett kiemelkedő tevékenységéért

Madzin Attila építésznek;

izgalmas, egyedi tömeg- és térformálású építészeti alkotó munkásságáért, átgondolt, racionális, a környezetükbe illeszkedő épületek létrehozásáért, valamint oktatói tevékenységéért

Marián Balázs DLA építésznek;

magas szintű szintetizáló képességgel és racionális gondolkodásmóddal végzett alkotói tevékenységéért, számos középület tervezése mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói épülete és a békásmegyeri piac tervezésében végzett kiemelkedő építészeti munkásságáért

Peschka Alfréd Vilmos építésznek.

Mőcsényi Mihály-díjat adományozott:

a táj és a helyi örökség iránti érzékenységgel, a részletek iránti kifinomultsággal végzett kiemelkedő tájépítészeti alkotói munkásságáért, közéleti és közösségszervező tevékenységéért, valamint szemléletformáló oktatói munkája elismeréseként

dr. Herczeg Ágnes tájépítésznek, egyetemi docensnek.

Batthyány Lajos-díjat adományozott:

a köz szolgálatában végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként

dr. György Istvánnak, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottnak.

Magyary Zoltán-díjat adományozott:

közegészségügyi szakterületen közel négy évtizeden át nagy elhivatottsággal és precizitással végzett munkája elismeréseként

dr. Kiss Editnek, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya osztályvezetőjének;

a városfejlesztés, a szervezetépítés és a szervezeti irányítás területén végzett kiemelkedő munkájáért

Mihályfi Lászlónak, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának;

a külhoni magyarság megmaradása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként

Pirityiné Szabó Juditnak, a Miniszterelnökség Délvidéki és Diaszpóra Főosztálya főosztályvezetőjének;

a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátása terén több mint 45 éven át végzett, kiemelkedően magas szakmai színvonalú munkája, vezetői tevékenysége, életútja elismeréseként

dr. Réfi Jenőnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglakoztatási Főosztálya főosztályvezetőjének;

közegészségügyi-járványügyi területen közel három évtizeden át, példamutató szakmai elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként

dr. Solti Hildának, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala járási tiszti főorvosának.

Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjat adományozott:

a népi építészeti örökség megóvásában kifejtett több évtizedes szakmai tevékenységéért, a soknemzetiségű dél-dunántúli tájegység népi építészeti emlékeinek tudományos kutatásáért, a népi építészetet érintő örökségvédő munka megújításáért végzett szakmai szervező tevékenységéért, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindításáért és népszerűsítéséért, publikációs tevékenységéért

Dobosyné Antal Anna építőmérnöknek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, műemléki szakértőnek;

kiváló színvonalon végzett klasszikus műemlék-felügyeleti munkájáért, az örökségvédő munka magas szakmai színvonalának megőrzésében vállalt szerepéért, műemlékvédelmünk hazai és nemzetközi képviseletéért, a műemlékvédelmi szakember utánpótlást segítő oktatói és előadói, valamint szakmai szervező és publikációs tevékenységéért

dr. Veöreös András

építésznek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, tanszékvezető egyetemi docensnek.

Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjat adományozott:

több mint harminc éves kutatói és publikációs tevékenységéért, a hazai régészeti örökség népszerűsítéséért, a szombathelyi főiskola régésztechnikusi képzésének megszervezéséért, Vas megye régészeti lelőhelyeinek örökségturisztikai hasznosításáért, oktatói munkásságáért

Ilon Gábor

régésznek;

kiemelkedő szakmai és szervező munkásságáért, a régészet iránt elkötelezett helyi közösség kialakításáért, különösen a hobbi fémkeresősök tevékenységének a régészeti kutatásokba történő integrálásáért, továbbá az orosházi múzeum nyitott, családbarát hellyé formálásáért

Rózsa Zoltán

régésznek, az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatójának.

(Miniszterelnökség)