Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter állami kitüntetéseket adott át Áder János köztársasági elnök megbízásából.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át:

jellegzetes folk-rock stílusú szerzeményei mellett színpadi műveket, valamint megzenésített verseket is magába foglaló, több mint fél évszázados zeneszerzői és előadóművészi pályafutása elismeréseként

Tolcsvay Béla

Kossuth-díjas előadóművésznek, zeneszerzőnek, szövegírónak.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át:

a magyarság felemelkedésének ügyét szolgáló közéleti pályája, a privatizáció visszásságairól, illetve a nemzeti vagyon védelméről szóló tényfeltáró publicisztikái és előadásai, valamint a civil társadalom szervezésében vállalt szerepe elismeréseként

dr. Bencze Izabella

jogásznak, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjának;

a határon túli magyar vonatkozású épített örökség megőrzése, valamint a külhoni magyarság támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Diószegi László

Harangozó Gyula-díjas és Martin György-díjas koreográfusnak, történésznek, a Teleki László Alapítvány igazgatójának;

a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű szerepe elismeréseként

dr. Egressy András

ügyvédnek, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapítójának;

nemzetközileg is elismert kutatói és oktatói munkája, valamint tudományos közéleti szervezőtevékenysége elismeréseként

dr. Fialowski Alice

matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete Matematika Tanszéke egyetemi tanárának;

a keresztény értékek képviselőjeként a jogfilozófia és a politológia területén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként

dr. Frivaldszky Jánosnak,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogbölcseleti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának;

a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok területén végzett példaértékű és eredményes kutatói munkája elismeréseként

dr. Gallai Sándornak,

a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara Politikatudományi Intézete igazgatójának, egyetemi docensének, a Migrációkutató Intézet volt igazgatójának;

a jog- és államelmélet területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Karácsony Andrásnak,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jog- és Társadalomelméleti Tanszéke egyetemi tanárának;

az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresztény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott, nemzetközi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája elismeréseként

dr. Mezei Balázs Mihálynak,

a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolája vezetőjének, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökének;

a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű szerepe elismeréseként

dr. Richter Anna

ügyvédnek, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapítójának;

a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű szerepe elismeréseként

dr. Sándorfi György

ügyvédnek, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapítójának és jegyzőjének;

a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű szerepe elismeréseként

dr. Tóth László

ügyvédnek, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független Jogász Fórum alapítójának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át:

a retorikaelmélet egyik vezető hazai kutatójaként végzett tudományos és oktatói munkája, valamint a magyar családokért folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként

dr. Aczél Petra Katalinnak,

a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete intézetigazgatójának, egyetemi tanárnak, a Média a Családért Alapítvány kuratóriuma elnökének;

kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a határon túli magyarság érdekvédelme területén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként

dr. Kántor Zoltán

szociológusnak, politológusnak, a Bethlen Gábor Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézete Politológia Tanszéke oktatójának;

kimagasló színvonalú operatőri pályája, valamint számos nagy sikerű kortárs hazai filmalkotás létrejöttéhez hozzájáruló sokoldalú produceri tevékenysége elismeréseként

dr. Lajos Tamás

Balázs Béla-díjas operatőrnek, filmproducernek, a Film Positive Productions Kft. ügyvezetőjének;

a nehéz helyzetben lévő magyar fiatalok otthonteremtését támogató, több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként

Lőrincz Kálmánnak,

a Házat-Hazát Alapítvány alapító igazgatójának;

az építészettudomány területén végzett szakmai munkája, valamint oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként

dr. Müller Ferenc

építészmérnöknek, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége volt elnökének;

közel három évtizedes építészmérnöki pályája, valamint számos ikonikus hazai műemléképület rekonstrukciójában végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként

Oroszlány Ferenc Sándor

építészmérnöknek, az OR-M Mérnöki Kft. ügyvezető igazgatójának;

négy évtizedes, sokoldalú alkotói pályája, valamint Miskolc város megújult arculatának kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Puskás Péter

Kós Károly-díjas, Pro Architectura díjas és Ybl Miklós-díjas építésznek, a Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. ügyvezetőjének, vezető tervezőjének;

hazánk épített örökségének védelme érdekében végzett szakmai tevékenysége, valamint a magyar családok megerősítését és a fiatalok értékközpontú nevelését elősegítő önzetlen munkája elismeréseként

dr. Seidl Ágoston

vegyészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docensének, a Magyarádi Kft. ügyvezetőjének, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete volt főtitkárának;

a magyar zsidóság közösségi életének szervezése, illetve kulturális értékeinek megőrzése, valamint a holokauszt túlélőinek kárpótlása érdekében végzett munkája elismeréseként

Szabó Györgynek,

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma elnökének;

a geodétaképzés érdekében folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége, valamint szakmai közéleti munkája elismeréseként

dr. Szepes András József

földmérő mérnöknek, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökének;

a nemzeti rendezvények szakszerű és méltó lebonyolításához hozzájáruló több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként

Varga Szilviának,

a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szakmai igazgatójának.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

a statikai tervezés területén végzett több évtizedes tudományos, szakmai és oktatói munkája, valamint a hazai mérnöktársadalom érdekvédelmét szolgáló szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként

dr. Almási József

mérnöknek, a CAEC Almási Mérnöki Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének;

a műemlékvédelem területén folytatott, számos kulturális beruházás és műemléképület rekonstrukciójának megvalósítását magába foglaló, értékmentő munkája elismeréseként

Bendi Lajos Györgynek,

a Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, projektigazgatójának;

több évtizedes mérnöki pályafutása, 1956-os szerepvállalása, valamint a Budai Polgári Casino megalapítójaként és vezetőjeként végzett munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként

Brányik Ottónak,

a Budai Polgári Casino Egyesület örökös tiszteletbeli elnökének;

a helyi audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatás országos szintű fejlesztése, illetve a magyar filmművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Lovass Tibornak,

a Helyi Televíziók Országos Egyesülete elnökének;

az Európán kívüli kultúrák értékrendjének megismertetését szolgáló kimagasló színvonalú tudományos és elemzői tevékenysége elismeréseként

dr. Speidl Biankának,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Arab Tanszéke adjunktusának, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójának;

a Vas megyében élők egészségének megőrzése érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Stánitz Évának,

a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vezetőjének, megyei tisztifőorvosnak.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át:

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil szervezetek tevékenységének magas színvonalú szakmai támogatásában, valamint a civil információs centrumok országos hálózatának fejlesztésében vállalt szerepe elismerésként

Palik Zoltán Sándornak,

az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjének.

(Miniszterelnökség)