A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) új jogintézményként vezeti be a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók intézményét.

Erre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény megszűnik, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján nyilvántartásba vett hivatalos közbeszerzési tanácsadók a 2015. november 1-je után induló közbeszerzési eljárásokban már nem járhatnak el tanácsadóként.

A Kbt. 197. § (2) bekezdése alapján a régi Kbt. rendelkezéseit a 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell. Erre tekintettel a hivatalos közbeszerzési tanácsadók a Közbeszerzési Hatóság által a régi Kbt. alapján vezetett névjegyzékből nem kerülnek törlésre, és a 2015. november 1-je előtt indult közbeszerzési eljárásokban a jövőben is eljárhatnak hivatalos közbeszerzési tanácsadóként.

A Kbt. által bevezetett új jogintézményre tekintettel a 2015. november 2-án hatályba lépett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet új alapokra helyezi a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, valamint a közbeszerzési jogszabályokban az eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek végrehajtásával foglalkozó szaktanácsadók regisztrációját.

A kérelmezők előzetes regisztráció iránti kérelmüket a 46/2015. MvM. rendelet előírásaira tekintette az alábbi módokon nyújthatják be a Miniszterelnökség részére:

 • postai úton a 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. címre, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Szabályozási Főosztályának címezve;
 • személyesen a Miniszterelnökség 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. szám alatti irodaépületének postázójában (földszint, 18-as iroda) zárt borítékban, a Közbeszerzési Szabályozási Főosztálynak címezve;
 • elektronikus úton a [[[ZugVZGrEOHmgXYR4OyQrc3pha3RhbmFjc2Fkb0BtZS5nb3YuaHU=]]] e-mail címen keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen e-mail cím kizárólag a kérelmek befogadására került létrehozásra, kérjük egyéb kéréseket, kérdéseket erre a címre ne küldjenek!

Az előzetes regisztráció iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező:

 • nevét
 • elérhetőségi címét
 • telefonszámát
 • e-mail címét

Az előzetes regisztráció iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok másolatát
 • közbeszerzési gyakorlatot igazoló dokumentumot
 • felelősségbiztosítási kötvény másolatát
 • előzetes regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást

Az új jogintézmény bevezetésére tekintettel, a szaktanácsadói tevékenység problémamentes ellátása érdekében a 46/2015. MvM. rendelet 8. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít a 2015. november 17-ig benyújtott kérelmek esetében arra, hogy amennyiben a kérelmező a kérelme benyújtásakor még nem rendelkezik a 46/2015. MvM. rendelet szerinti felelősségbiztosítási szerződéssel, a kérelem anélkül is benyújtható. Ebben az esetben azonban a kérelmező köteles tizenöt napon belül felelősségbiztosítási szerződését megkötni, és a biztosítási kötvény másolatát a Miniszterelnökség részére megküldeni. Amennyiben a kötvény másolata a rendelkezésre álló határidőig nem kerül benyújtásra, a regisztráció törlésre kerül.

A regisztrációs díjat a kérelmezőknek a Miniszterelnökség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294889-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni. Kérjük az átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetni: "közbeszerzési szaktanácsadói regisztráció".

A kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról a Miniszterelnökség 15 napon belül határoz, és erről postai úton és e-mailben értesíti a kérelmezőket. Amennyiben a kérelem jóváhagyásra kerül, a Miniszterelnökség a jóváhagyó határozatot és az előzetes regisztrációs kérelmet névjegyzékbe vétel céljából továbbítja a Közbeszerzési Hatóság részére.

(Miniszterelnökség)