Takács Szabolcs államtitkár, a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) elnöke nyitotta meg a „Zsinagógaépítészet Közép- Kelet-Európában 1782-1944” kiállítást Mariborban.

Mariborban mutatták be szeptember 6-án a „Zsinagógaépítészet Közép- Kelet-Európában 1782-1944” című utazó gyűjteményt. A kollekció a zsidóság évszázadokon át ívelő jelenlétét mutatja be a régió kilenc országának zsinagógáin keresztül. Az esemény, a 2006 óta évente megrendezett „European Day of Jewish Culture” rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A kiállítás megnyitó ünnepségén Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára hangsúlyozta: „a zsinagóga jóval több mint pusztán egy szent hely, ez egyben központja a zsidó intellektualitásnak a spirituális és közösségi életnek, és a közösséghez tartozás szimbóluma. A zsinagóga értékeket, identitást és álmokat testesít meg. A kiállításon szereplő műalkotások képet adnak a zsinagógák történetéről Közép-Kelet-európában, emlékeztetve minket arról a felfoghatatlan kulturális veszteségről, amely a közösségünket érte a Holokauszt alatt.”  Magyarország Kormánya elhivatott, hogy megőrizze és bemutassa ezt az örökséget a széles publikum felé.

Kép letöltése

Az alsólendvai zsidóság, mint mindenütt a történelmi Magyarországon, úttörő és kiemelkedő szerepet játszott a polgári fejlődésben és a magyar nemzeti haladásban. A zsidó polgárok szakmai és kulturális tevékenységük révén pedig pótolhatatlan szerepet játszottak a helyi közösség életében és a magyarságtudat megtartásában is. A muravidéki zsidóság nem egyszerűen gyökeret vert itt, hanem igazi otthonra talált és más vallású és nemzetiségű szomszédjaik között a kölcsönös tisztelet, megbecsülés eszméjét nem csupán hirdetve, hanem gyakorolva is. A Holokauszt csapása itt is a magyarság egy fontos részét pusztította el. Az akkori magyar állam tetteire nincs mentség. A zsidóüldözés nekünk, magyaroknak önpusztítás is volt.

A magyar elnökség évében az IHRA két közgyűlést tart, amelynek első helyszíne Budapest volt, a következő helyszíne pedig novemberben Debrecen lesz.  Azért esett a választás épp Debrecenre, mert a város egy kiemelkedő példája a vidéki zsidóság életének és kultúrájának fejlődésére és a vallások békés egymás mellett élésére. A magyar IHRA elnökség számára a muravidéki kis létszámú zsidó közösség összetartozása erőt és hitet adhat azzal, hogy tagjai a vészkorszak után is ápolják kultúrájukat és megőrzik önazonosságukat, példát mutatva ezzel a jövő nemzedékeinek.

A miniszteri biztos látogatást tett a lendvai zsinagógában is, amely a maribori zsinagóga mellett az egyetlen még ma is létező zsinagóga Szlovéniában. Ezt követően megbeszélést folytatott Horvát Ferenccel a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével, a szlovéniai magyarság legfőbb képviselőjével. Az egyeztetésen a felek hangsúlyozták az oktatás és kultúra további támogatásának, a muravidéki magyarság gazdasági felzárkóztatásának, illetve a szülőföldön maradás gazdasági feltételeinek biztosításának fontosságát.

(Miniszterelnökség)