A német nemzetiség elűzetése – bármely országban, bármilyen politikai vezetés akaratából történt – a XX. század történelmének leggyalázatosabb eseményei közé tartozik.

Az elűzetés százezrek életét keserítette meg, sokakat megkínoztak vagy elpusztítottak. Ezért – minden más, bármely etnikai vagy vallási közösséget érintő tragédiához hasonlóan – mindenkinek az áldozatok, elűzöttek iránti tisztelettel és körültekintéssel kell megnyilatkoznia. Fentiek alapján – szándékától függetlenül – elfogadhatatlannak tartom a Hajónapló című műsorban elhangzott, félremagyarázható megnyilvánulásokat, melyek bántóak és sértőek a magyarországi német nemzetiség tagjai számára.

Különösen azért, mert 2012-ben Európában elsőként hazánk szentelt emléknapot a német nemzetiség elűzetésének és elhurcolásának, Magyarország Kormánya pedig az elmúlt években következetesen fellépett minden kollektív megbélyegzés ellen. A Kormány nemzetiségpolitikája európai szinten is példaértékű, a hazánkban élő nemzetiségek soha nem látott mértékű támogatásban részesülnek és minden kormányzati segítséget megkapnak nyelvük és identitásuk megőrzéséhez.

A hazánkban élő őshonos német nemzetiség az egyik legaktívabb: 406 német nemzetiségi önkormányzat működik országszerte, önkormányzataik, iskoláik, intézményeik, egyházi és civil közösségeik számtalan programot szerveznek egész évben. A legnagyobb hazai nemzetiségi intézményfenntartókként közel 70 nemzetiségi oktatási, kulturális és egyéb intézményt működtetnek. 2018-ban a kedvezményes kvóta segítségével saját országgyűlési képviselőt tudtak a Parlamentbe küldeni.

A Magyarországon élő német nemzetiség tagjai – akik a múltban is sokat tettek az országért – nemzetünk elismert és megbecsült polgárai, akik most és a jövőben is békében és biztonságban élhetnek, a többi, hazánkban élő őshonos nemzetiséghez hasonlóan.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Miniszterelnökség

(Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)