Az ISIL-ellenes Nemzetközi Koalíció megalakulása óta eltelt egy évben sikerült előrelépést elérni a példa nélküli terrorista veszélyforrás meggyengítése és legyőzése érdekében.

Amint azt a kezdetektől fogva elismertük, ez egy hosszú távú harc lesz. Egy évvel ezelőtt súlyos helyzet állt elő: az arab rövidítéssel Da’esh-ként is ismert ISIL már előrenyomult Irakban, Erbilt, Kirkukot és Bagdadot veszélyeztetve. Úgy tűnt, küszöbön áll a jezidi közösség elleni támadás is. Azóta, a szükségszerű kudarcok ellenére, a koalíció megvalósította átfogó stratégiai elképzeléseit, és megmutatta, képes az ISIL Irakon és Szírián belüli szabad mozgásának korlátozására. A koalíció előrelépett az ISIL utánpótlásának lassítására, a terrorcsoport kapcsolattartásának akadályozására, illetve pénzügyi forrásainak lecsökkentésére irányuló erőfeszítéseinek összehangolásában is.

Az iraki biztonsági erők, beleértve a kurd Peshmerga és a Népi Mozgósítási Erőket, valamint a szír ellenzéki erők elszántsága és áldozatai központi szerepet játszottak ebben a törekvésben. A koalíciós légierő a korábban elfoglalt iraki lakott területek 30%-ára korlátozta az ISIL szabad működését. Tikrit felszabadult; több mint százezer civil tért vissza oda és a környező területekre. Az ISIL az általa elfoglalt észak-szíriai területek jelentős részét elvesztette, és egy 100 km-es szakasztól eltekintve immár teljesen el van zárva a 822 km hosszú török-szír határtól. Jelenleg tizennyolc ország több mint ötezer koalíciós kiképzőtisztje és tanácsadója segíti Irakban a kormány erőfeszítéseit, melyek a helyi biztonsági erők kialakítására és megerősítésére irányulnak, és melyek célja Ramádi felszabadítása és a Moszul felszabadítására való felkészülés. Több mint 900 koalíciós alkalmazott segíti a szíriai ellenzék kiképzését és felszerelését.

Közös fellépésünknek hála olyan életképes koalíciót hoztunk létre, mely egy évvel ezelőtt egy elképzelés volt csupán. A Koalíció a katonai koordináció mellett innovatív munkacsoportokat is működtet, melyek az alábbi területekre összpontosítanak:

• a külföldi terrorista harcosok toborzásának, utazásának és fenntartásának megakadályozása a Globális Terrorizmus-ellenes Fórummal (Global Counterterrorism Forum) együttműködve;

• a gazdasági és energiaforrások ISIL általi jogosulatlan megszerzésének és a pénzügyi és bankrendszer használatának meggátolása a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force) együttműködésével;

• az ISIL gyűlöletet és erőszakot terjesztő üzenetének leleplezése, és ezzel párhuzamosan egy alternatív, reményteljes, befogadó jövőkép felmutatása, valamint

• az ISIL ellenőrzése alól felszabadított iraki területek stabilizálása az iraki kormánynak nyújtott segítséggel, amely a helyi szolgáltatások és rendfenntartó erők helyreállításával biztosítaná a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek biztonságos, önkéntes és fenntartható visszatérését.

Ezen a héten a Koalíció tagjai más nemzetekkel és szervezetekkel együtt találkoznak az ENSZ Közgyűlés margóján, a munkacsoportok vezetői bemutatják a kezdeményezéseik megvalósításában történt előrelépéseket, és rámutatnak arra is, hogy ezek milyen módon kerülnek összehangolásra más multilaterális szervezetekkel, a fentiekkel összhangban.

Irakban a Koalíció támogatja a Haider al-Abadi miniszterelnök által vezetett kormányt a reformok meghozatalára, megbékélésre és decentralizációra irányuló törekvéseiben, ezen belül a Kurd Regionális Kormánnyal, a szunnita többségű területekkel, valamint az etnikai és vallási kisebbségekkel való együttműködést. Ezek a reformok fontos elemei az etnikai és felekezeti megosztottság enyhítésének; a hosszú távú iraki béke, stabilitás és jólét megteremtésének, illetve az ISIL legyőzésének.

Szíriában a Koalíció támogatja a szíriai nép azon erőfeszítéseit, hogy szembeszálljon az ISIL-lel, és a Genfi Nyilatkozat elvei alapján olyan átmeneti kormányt hozzon létre, amely egy demokratikus, befogadó, pluralista, az egész szíriai nép akaratát képviselő kormány kialakítását célozza.

A Koalíció emellett alaposan felméri az ISIL által képviselt, más országokban jelentkező veszélyeket és vizsgálja ezek csökkentésének és legyőzésének lehetőségeit a már meglévő, terrorellenes erőfeszítésekre támaszkodva, illetve a Koalíció által nyújtott eszközök és jó gyakorlatok használatának lehetőségét is figyelembe véve. Az ISIL Irakban és Szíriában történő legyőzése is hozzájárul majd ezen csoportok feltartóztatásához és visszaszorításához.

A Koalíció határozottan támogatja az Egyesült Nemzetek és a nemzetközi humanitárius közösség a konfliktus és erőszak következtében kitelepítettek vagy károsultak létfontosságú igényeinek kielégítését célzó erőfeszítéseit Szíriában, Irakban és az egész régióban. Ebben a tekintetben elismerjük a menekülteket és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket befogadó régióbeli országok és közösségek - különösen Egyiptom, Irak (beleértve az iraki kurdisztáni régiót), Jordánia, Libanon és Törökország -, valamint Európa és más olyan országok erőfeszítéseit, amelyek befogadják és ellátják a menekülteket.

Még rengeteg közös tennivaló vár ránk. Az ISIL továbbra is folytatja a toborzást és az arra érzékeny csoportok radikalizálását, a közösségi média felületeinek felhasználásával. Minden etnikai és vallási csoport, különösen a veszélyeztetett kisebbségek ellen folyamatos, kegyetlen atrocitásokat követ el; az emberiség kulturális örökségét pusztítja el; és világszerte terrorcselekmények elkövetésére, illetve ösztönzésére törekszik. Az ISIL legyőzése hosszú távú elköteleződést és többirányú megközelítést igényel. Az egész világ egységes az ISIL és hamis ideológiája elutasításában. A Koalíció ezennel megerősíti azon elhatározását, hogy továbbra is együtt kíván dolgozni az ISIL-re mért tartós vereség elérése érdekében.

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)