Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérése alapján a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig elfogadnak minden, közszolgáltatási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító, lejáró hivatalos okmányt.

A tárca kérése kiterjed minden egyes, közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosító, lejáró igazolvány, igazolás, utalvány elfogadására. Ennek megfelelően a 65 év alatti személyek részére kiállított Ellátottak utazási utalványa és az alkalmazásban állók Utazási utalványa az egyéb igénybevételi feltételek figyelembe vételével 2020. március 31-i lejáratot követően is felhasználható utazási kedvezmény igénybevételére.

A felsőoktatásban intézménylátogatási tilalom van érvényben, a köznevelésben az oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik. Az oktatási intézmények így jelenleg nem tudják érvényesíteni, kiadni a diákigazolványokat és a diákigazolványt helyettesítő, pecséttel és aláírással ellátott, papíralapú igazolásokat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendelkezése szerint a felsőoktatásban tanulók 2020. március 31. után is kedvezményesen utazhatnak a 2019/2020-as tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványukkal. Azok a tanulók és hallgatók pedig, akik még nem kaptak diákigazolványt, a számukra elektronikusan elküldött igazolást kinyomtatva élhetnek az utazási kedvezményekkel.

A járvány terjedése akkor lassítható le, ha aki teheti, otthon marad, ezért az intézkedés nem a veszélyhelyzet idejére eső utazások megkönnyítését szolgálja. A rendelkezés alapvető célja az, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után minden érintett az okmánya érvényesítéséig, új okmánya kézhezvételéig kedvezményesen utazhasson. Mivel e lehetőséget a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig biztosítják a szolgáltatók, a hivatalos okmányok, igazolások, utalványok kiállítására, érvényesítésére bő két hét áll majd rendelkezésre.

(ITM Kommunikáció)