A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tarható fent hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyságnövekedést eredményeznek és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésre. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség. A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a 174 szakmához tartozó Képzési és Kimeneti Követelményeinek új szemléletű meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

A Képzési és Kimeneti Követelmények az alábbiak szerint épülnek fel:

- A szakma munkaterületének leírása

- A szakma képesség deszkriptorainak megfogalmazása;

- Az ágazati alapoktatás munkaterületének leírása

- Az ágazati alapoktatás tanulási eredményeinek megfogalmazása;

- Az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeinek megfogalmazása;

- Az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeinek definiálása;

- A szakma teljes tanulási eredményeinek kidolgozása;

- A szakmairányok teljes tanulási eredményeinek kidolgozása:

1. A szakmairányok közös követelményeinek meghatározása;

2. A szakmairányok speciális követelményeinek meghatározása;

- A szakma/szakmairány szakmai vizsga követelményeinek meghatározása;

- A szakmai vizsgához szükséges humán és tárgyi feltételek meghatározása;

- A részszakmák követelményeinek meghatározása.

A kormany.hu dokumentumtárban elérhető a Képzési és Kimeneti Követelmények ágazati bontásban.