Állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hétfőn Budapesten, a Budapesti Gazdasági Egyetemen rendezett eseményen.

„Március 15-e éppen ezért nemcsak a szabadságot és a demokráciát, hanem a haladást is jelképezi. 1848 a reformokról, a megújulásról, a bátor kezdeményezésekről is szól. És természetesen azokról, kik mindazokat az értékeket, melyet a nemzet kivívott magának, továbbvitték. Élen jártunk akkor is: a reformkor nagyjaira nemcsak idehaza, hanem külföldön is felfigyeltek, hiszen célkitűzéseik a kontinentális Európa minden országában aktuálisak voltak” – emelte ki beszédében Palkovics László.

Úgy fogalmazott, március 15-e a szabadság eszmeiségét hordozza, ami arra emlékeztet minket, hogy szabadságunkat, nemzeti függetlenségünket, a magyar nemzet identitását megőrizzük, és utódainknak örökül hagyjuk. Mint mondta, a nemzet építése és összetartása mindannyiunk közös és egyéni feladata, és büszkének kell lennünk arra, hogy a közös célokért nemcsak a forradalom és szabadságharc idején, hanem most is képesek vagyunk közösen megküzdeni. Az 1848-as hősök mellett ezért a minden olyan magyar hős emléke előtt le kell tennünk a megemlékezés virágait, akik részt vállaltak abban, hogy a polgári Magyarország alapjait kivívják. Az ünnep kiváló alkalmat és egyben különleges hangulatot ad annak, hogy a mai kor köztünk élő hőseit is megünnepeljük és elismerjük.

„Emlékezzünk méltón 1848-ra, tegyük magunkévá a haladás eszméjét, gondolkodjunk, munkálkodjunk a jövőnkön, és mindennap égjen lelkünkben a magunk forradalma” – zárta ünnepi gondolatait Palkovics László.

Áder János köztársasági elnök megbízásából Palkovics László Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Barna Balázsnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének kutatóprofesszorának, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanárának; dr. Dobos Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanárának; Kovács Vincének, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzuljának; dr. Paparó Margitnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutatóprofesszor emeritájának, nyugalmazott tudományos tanácsadójának; dr. Szőcs Gábornak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete Állattani Osztályának tudományos tanácsadójának; dr. Vörös Lajosnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja Balatoni Limnológiai Intézetének kutatóprofesszor emeritusának; valamint dr. Faragó László Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadójának, a Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékének egyetemi tanárának.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Bíró Attila, a kecskeméti székhelyű Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója;  dr. Kolláth Anna, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára; dr. Nagy Barnabás,  a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa; dr. Nemcsók János, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai Intézete Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi tanára és dr. Sajtos István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Rakovics Vilmos, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Mikrorendszerek Laboratóriumának tudományos főmunkatársa; Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatója, valamint dr. Varga Dezső, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Osztálya MTA Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoportjának vezetője, tudományos munkatársa.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Bucsok Lajos, a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei forgalmi igazgatója és Kertész Péterné, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. stratégiai tervezésért felelős projektmenedzsere.

Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Gyimesi Zoltán-díjat adományozott Takáts Ferenc, a TS Enercon Kft. ügyvezető igazgatója részére.

Prometheus-díjat kapott Bárdos István, a Mátrai Erőmű Zrt. kalorikus művezetője, Győri Csaba, a PÉTÁV pécsi Távfűtő Kft. műszaki igazgatója, Hargitai Tibor, a KFKI Atomenergiai Kutatóintézet, Budapesti Kutatóreaktor nyugalmazott vezetője, Kontschán Flórián Jenő, a Nemzeti Közművek Oroszlányi Szolgáltató Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, Rác Miklós a MVM GTER Zrt. karbantartási és fejlesztési igazgatója, valamint Wéber Sándor, a Mátrai Erőmű Zrt. irodavezetője.

„A Közlekedésért Érdemérem” szakmai érmet Béres Éva, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. gazdasági igazgatója, Czigler László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Veszprém Megyei Igazgatóság mérnökségvezetője, Demján Béla, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. műszaki gazdasági irodavezetője, Hesz Mátyás, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatóközpont-vezetője, Iványi István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, megyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője, Lajtos Tibor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, forgalomtechnikai vezető mérnöke, Lipusz Ferenc, a Magyar Államvasutak Zrt. forgalmi technológiai osztályvezetője, dr. Malatinszky Sándor, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tanúsítási igazgató-helyettesének, Portényi Csaba, a Rail Cargo Hungaria Zrt. műszaki szakértője, Széles Marianna, a Magyar Államvasutak Zrt. pénzügyi igazgatója, Tarr Levente, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság megyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője, Tóth László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium országos vasúti infrastruktúra osztályvezetője, Treffler Gyöngyi, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Pest Megyei Igazgatóság megyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője, valamint Zsigmond Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság megyei üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője vehették át. A díjban posztumusz részesült Szárszói Tamás, a NIF Zrt. néhai projektvezetője.

Az eseményen miniszteri elismerő oklevelek átadására is sor került, amelyben Aranyi István, a Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói forgalom-irányítási operatív szakértője, Bakos Zsuzsanna Ágnes, a NIF Zrt. EU-koordinátora, dr. Balogh Edina Anna, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tudományos munkatársa, Domak Gáborné, a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. HR szolgáltatási igazgatóság HR adatfeldolgozási osztályvezetője, Feil Ferenc, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. osztályvezetője, Fekete Mária, a Magyar Közút Nonprofit Zrt forgalomtechnikai mérnöke, Fodor Eszter, az Országos Atomenergia Hivatal utaztatásért és rendezvényekért felelős koordinátora, Garami Gabriella, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. vizsgaszervezője, Kertész Erzsébet, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. adminisztrátor-raktáros munkatársa, Kiss Balázs, a Magyar Államvasutak Zrt. környezetvédelem és energia vezetője, Kókai Péter, a NIF Zrt. projektvezetője, Kupai Sándor, a Magyar Államvasutak Zrt. műszaki üzletágvezetője, Lakatos Tibor, a REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Lipták Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útügyi információs munkatársa, Lukács Zoltán, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tanúsítási szakértője, Majoros Lászlóné, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkaügyi osztályvezetője, Mészáros István, az Országos Atomenergia Hivatal berendezés felügyeleti főosztályvezetője, Molnár Erika, a NIF Zrt. terület-előkészítő mérnöke, Molnár Imre Máté, a NIF Zrt. projektvezetője, dr. Nagy József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökség vezetője, Oláh Győző Pál, az Olva Kft. ügyvezetője, Orosz Gyula, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési és fenntartási művezetője, Ozsvárt Dániel Péter, az MVM Zrt. műszaki szolgáltatás tervezési osztályvezetője, Paulin György, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési és fenntartási művezetője, Pekarek Tibor, a Volánbusz Zrt. üzemigazgatója, Pilinszky Katalin, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. közbeszerzési referense, Pintér Tamás Sándor, az MVM GTER Zrt. termelési igazgatója, Rendek Sándor, a Volánbusz Zrt. járműfenntartó üzemvezetője, Sifter Zoltán, a Rail Cargo Hungaria Zrt. területi árufuvarozási szakértője, Sütő Attila Gergely, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat klímastratégiai vezetőtervezője, Szép Edit Éva, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomtechnikai mérnöke, Szűcs Józsefné, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közúti járműellenőre, Tibák Mariann, a NIF Zrt. műszaki képviselője, dr. Vincze Árpád, az Országos Atomenergia Hivatal sugárforrás felügyeleti főosztályvezetője, valamint Zombai- Kovács Ákos, a Győr Plusz Média Zrt. főszerkesztője részesült.

(Innovációs és Technológiai Minisztérium)