A szakterületi jogelőd Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben pályázatot hirdetett "Megoldás a Körforgásos Gazdaságért" címmel.

Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök jogutódlással időközben átkerültek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, ezért a benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala is az innovációért és technológiáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósítása céljából a pályázaton keresztül biztosít támogatást, amellyel a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését célzó kreatív és innovatív ötletek megvalósítását kívánja támogatni.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előlegként történik. Az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege legalább 5.000.000,- Ft, legfeljebb 30.000.000,- Ft.

Pályázni a benyújtási időszakon belül a rendelkezésre álló 243.896.771,- Ft forrás kimerüléséig lehetett.

A rendelkezésre álló 243.896.771,- Ft keret terhére a szakmai értékelés során elért pontszámok alapján felállított sorrend szerint 11 db pályázat támogatásban részesül.

5 db pályázat feltételes támogatásban részesül. Amennyiben a támogatási keretből esetlegesen szabad forrás keletkezik, azt a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására a Bizottság által megállapított rangsorolás figyelembe vételével lehet igénybe venni.

5 db pályázat elutasításra került, mert a szakmai értékelés során nem feleltek meg a pályázati felhívás feltételeinek.

A benyújtott támogatási kérelmek ügyében meghozott döntések itt érhető el.

(ITM Kommunikáció)