Völner Pál államtitkár ismertette az Igazságügyi Minisztérium gyülekezési jogról és a magánélet védelméről szóló törvényjavaslatait 2018. július 3-án az Országgyűlésben.

Hangsúlyozta, a módosítások szorosan kapcsolódnak az alaptörvény azon közelmúltban elfogadott hetedik módosításához, amely a magán-, családi élet és az otthon védelmét is megerősíti. Az alaptörvény kiegészítése szerint ugyanis a vélemény-nyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével – fejtette ki.

Völner Pál elmondta, a digitális korban a magánélet védelmét a közösségi médiatérben is biztosítani kell, különös tekintettel arra is, hogy az internetes zaklatásnak különösen súlyos következményei lehetnek.

A kabinet javaslata kimondja, a magánélet jogát csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásával lehet korlátozni.

Az államtitkár hosszan beszélt az új gyülekezési törvényről szóló javaslatról is, amely kimondja: mindenkinek joga van, hogy engedély vagy – meghatározott kivételekkel – előzetes bejelentés nélkül, békésen, fegyvertelenül, másokkal közösen felvonulásokat, tüntetéseket szervezzen, azokon részt vegyen. A törvény alkalmazása során az minősülne gyűlésnek, amikor legalább két ember részvételével közügyben való vélemény-nyilvánítás céljából nyilvános összejövetelt tartanak. A gyűlés akkor nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat, a gyűlésre való felhívásban pedig fel kell tüntetni a szervező nevét. Tilos olyan gyűlésen való részvételre felhívni, amelynek megtartását megtiltották. Gyűlést magyar állampolgár szervezhet, továbbá az, aki legálisan tartózkodik az országban, valamint olyan szervezet, amelynek törvényes képviselője megfelel ezeknek a feltételeknek.

A kabinet előterjesztése alapján a gyűlést a szervező vezeti, akinek a rendezvény befejezése után haladéktalanul gondoskodnia kell a helyszínnek a gyűlést megelőző állapotba hozásáról.

(MTI, Igazságügyi Minisztérium)