Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára október 16-án hivatalos látogatás keretében fogadta Efraim de Araújo Morais Filho, a brazil Képviselőház Brazil - Magyar Baráti Csoportja elnökét és delegációjának tagjait.

A megbeszélés központi témája a magyar büntetőjogi rendszer átalakítása volt. Völner Pál kiemelte, hogy az átfogó igazságügyi reform részeként megújításra került a büntető anyagi jogi, a büntető eljárásjogi és a büntetés-végrehajtási jogi szabályozás is.  A három új büntetőjogi kódex és az azokhoz kapcsolódó végrehajtási szabályok kodifikációja során kiemelt prioritás volt, hogy Magyarország uniós és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelő, a klasszikus és modern büntetőpolitikai elveket maradéktalanul érvényesítő, az áldozat érdekeit fokozottabban figyelembe vevő jogszabályok szülessenek.

Fotó: IM

Völner Pál hangsúlyozta, a Kormány kifejezett szándéka volt emellett a joganyag olyan irányú módosítása, amely a bűncselekmények jellegéhez, a bűnismétléshez jobban igazodik, megfelelő preventív hatással bír, ugyanakkor a rehabilitációs, reszocializációs célokat is kellően figyelembe veszi.

A Brazil - Magyar Baráti Csoport elnöke a találkozót megköszönve kiemelte, hogy látogatásuk legfőbb célja a magyar jogrendszer megismerése, valamint a magyar-brazil kapcsolatok elmélyítése.

(Igazságügyi Minisztérium)