Dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára A közpénzügyek alaptörvényi szabályai címmel tartott előadást 2016. szeptember 13-án.

A Magyar Nemzeti Bank – az Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben – az Alaptörvény 5. évfordulója és a forint bevezetésének 70 éves évfordulója alkalmából szervezett, 5 éves az Alaptörvény: Közpénzügyek és a forint című konferencián szólalt fel Vízkelety Mariann. Az államtitkár előadásában kifejtette, hogy az Alaptörvény olyan történelmi pillanatban keletkezett, amikor láthatóvá vált a rendszerváltás után kialakult ellentmondásos szociális piacgazdasági modell pénzügyi fenntarthatatlansága.

Az alkotmányozók ezt a pillanatot ragadták meg, és ültették az Alaptörvénybe a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó követelményeket, alapvetően új helyzetet teremtve ezzel – jelentette ki az államtitkár. Történeti alkotmányunk szabályainak elmúlt időszakban történt mellőzésén túl, a korábbi tételes jogi szabályokban nem volt alkotmányos korlátozás a közpénzekkel való gazdálkodást illetően. Ez kizárólag a politikai felelősség körébe tartozó kötelezettség volt - tette hozzá. Vízkelety Mariann úgy fogalmazott, hogy az új alkotmányozás – kihasználva a kivételes, 2/3-os felhatalmazás jelentette történelmi pillanatot – immáron végleges jogi keretek közé is szorította a mindenkori politika mozgásterét, így alkotmányos határt szabott a döntéshozó számára.

(Igazságügyi Minisztérium)