Az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének (MKBE) képviselőivel folytatott szakmai egyeztetést 2016. szeptember 12-én. A felek áttekintették az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtésére irányuló elképzeléseiket.

A tárcát Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és a közigazgatási perrendtartással összefüggő jogszabályok előkészítéséért felelős Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos képviselte. A megbeszélésen az MKBE részéről Hajnal Péter elnök és Sperka Kálmán elnökségi tag, kúriai bírók vettek részt.

Kép letöltéseFotó: Véssey Endre/IM

Az egyeztetést az Egyesület kezdeményezte, amelyet a Minisztérium nyitottsággal fogadott. Mindkét fél célja olyan közigazgatási bíráskodás megteremtése, amely – a bírói függetlenség teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – egyszerre megfelel a magas szakmai színvonal iránti elvárásnak, a nemzetközi standardoknak, valamint figyelembe veszi a közigazgatási ügyszakban dolgozó bírák érdekeit. Az MKBE támogatja az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtésére irányuló elképzeléseket és bízik abban, hogy a szervezeti és jogállási kérdésekben is megállapodásra lehet jutni. A MKBE átadta a tervezettel kapcsolatos javaslatait. Vízkelety Mariann államtitkár ígéretet tett arra, hogy a tárca tanulmányozza a dokumentumot, amely a további egyeztetések alapját képezi.

A közigazgatási perrend létrehozása céljából az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs nagybizottságot hozott létre, amelyben valamennyi jogászi hivatásrend képviseltette magát. A mostani megbeszélés beleillett a 2016. szeptember 2-i többpárti, valamint a korábbi szakmai egyezetések sorába. A tárca elkötelezett, hogy az eljárásjogok reformja során valamennyi érintett féllel egyeztessen.

(Igazságügyi Minisztérium)