Az igazságügyért felelős miniszter felhatalmazása alapján, a nemzetgazdaságért felelős miniszter egyetértésével az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, dr. Vízkelety Mariann kinevezte az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet alapján megalakított Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület 15 tagját.

A szakértői testület feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére vagy megbízás alapján a biztosítás, a pénzpiac és a tőkepiac szakterületeken felmerült szakkérdésekben eljárjon, a szakterületeihez tartozó szakkérdésekben szakvéleményt adjon.

A szakértői testület székhelye a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, József nádor tér 2–4. sz. alatti épületében található.

A szakértői testület kinevezett tagjai:

Elnök
dr. Juhász Péter

Elnökhelyettes
dr. Pocsai Erzsébet.

Tagok
Balogh Ágnes
dr. Berlinger Edina
dr. Fazakas Gergely
Győrffy József
Horváth János
dr. Inámi Bolgár Kálmán
dr. Kosztopulosz Andreász
dr. Kovács György
dr. Marton István
dr. Pásztorné dr. Erdős Éva
dr. Pintér Éva
Spitz Zoltán
dr. Takáts Péter

(Igazságügyi Minisztérium)