Az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek és fizetési kötelezettségeinek csökkentése következtében a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételéért nem kell költségtérítést fizetni. A vállalkozások beszámolási időszaktól függetlenül 2016. január 1. napját követően fizetési igazolás csatolása nélkül nyújthatják be beszámolóikat a Céginformációs Szolgálat részére.

Ugyancsak a rezsicsökkentés érdekében bővült az ingyenesen elérhető céginformáció köre is. Abban az esetben, amennyiben a cég saját magára vonatkozóan kéri a céginformációt, a cégbíróságokon és a Céginformációs Szolgálatnál ingyenesen juthat cégiratokhoz, valamint elektronikus okiratokhoz.

A cég tagja vagy képviselője az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatánál költségmentesen kérelmezhet a cégére vonatkozó cégbizonyítványt, névjegyet, cégkivonatot, cégmásolatot, valamint elektronikus okiratot.


A céginformáció iránti kérelmet elektronikusan, postai úton és személyesen is be lehet nyújtani a Céginformációs Szolgálatnak. A kérelmet a Céginformációs Szolgálat honlapján vagy a Céginformációs Szolgálat ügyfélszolgálati irodájában elérhető űrlapon kell előterjeszteni.


Az ingyenes céginformációra és a beszámolók ingyenes közzétételére vonatkozó további tájékoztatás a Céginformációs Szolgálat honlapjain (http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/; e-beszamolo.im.gov.hu) érhető el.

(Igazságügyi Minisztérium)