Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár avatta fel Balogh Jenő egykori Ménesi úti lakhelyén a volt miniszter tiszteletére emelt emléktáblát 2018. június 15-én.

Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár avatta fel Balogh Jenő egykori Ménesi úti lakhelyén a volt miniszter tiszteletére emelt emléktáblát 2018. június 15-én.

Kép letöltése

Vízkelety Mariann méltatta Balogh Jenő igazságügyi miniszteri tevékenységét 1913 és 1917 között. Az államtitkár kiemelte, hogy Balogh Jenő miniszterségének időszakához köthető többek között a büntetőtörvénykönyv revíziója, a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogszabályok reformja és a fiatalkorúak büntetőbíróságának felállítása. Az igazságügyi tárca egykori vezetője lelkes híve és képviselője volt a patronázs-mozgalomnak. A büntető eljárásjog terén az egyik legsürgetőbb feladatnak az esküdtbíróság előtti eljárás revízióját tartotta.

Kép letöltése

Az emléktábla állítását Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi adjunktus kezdeményezte az Igazságügyi Minisztériumnál, aki az ünnepségen mondott köszöntő szavaiban Balogh Jenő gazdag életpályájának legfontosabb állomásait – a budapesti tudományegyetem büntetőjogi és büntető perjogi katedráján töltött éveket, az ítélőtáblai bíróként teljesített szolgálatot, a vallás- és közoktatásügyi államtitkárként végzett munkát, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári, majd másodelnöki tevékenységet, valamint a dunántúli református egyházkerület főgondnokaként folytatott munkálkodást – idézte fel.

(Igazságügyi Minisztérium)