Az igazságügyi miniszter, mint a közhiteles igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság vizsgálja az igazságügyi szakértők Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara felé teljesített statisztikai adatszolgáltatásait a 2018. évi szakértői tevékenységek vonatkozásában.

Az adatok feldolgozását követően, az érintett szakértők esetében megkezdődik az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerinti – adatszolgáltatás teljesítésének mulasztása okán felmerülő – törlési okok fennállásának hatósági ellenőrzés keretében történő vizsgálata.

A teljes körű, hiteles adatokon alapuló igazságügyi statisztika megléte az igazságszolgáltatás kiemelt érdeke, amelynek ugyanakkor előfeltétele az igazságügyi szakértők aktív közreműködése a negyedéves adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése révén.

Az ellenőrzés és az annak eredményeként megállapított esetleges szankciók a jogkövető magatartás ösztönzését szolgálják.

(Igazságügyi Minisztérium)