Az Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság 2019. október 10-én „A jogi segítségnyújtásról” címmel szakmai konferenciát rendezett a Külügyi és Külgazdasági Intézetben. A rendezvény szakmai fórumot biztosított a jogi segítségnyújtásban résztvevő munkatársak és egyéb szervek számára.

Dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőbeszédében méltatta a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közel 16 éves működését. A szolgálat ez idő alatt több mint 600 000 ügyfelet fogadott.

A jogi segítségnyújtás kiállta az idők próbáját, a rendszer működésére továbbra is szükség van. Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett abban, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévők is szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kapjanak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során.

Fotó: IM

A minisztérium megvizsgálta és értékelte a jogi segítségnyújtás jelenlegi szabályozását, és azonosította azokat a területeket, ahol a jogszabályi környezet változtatása indokolt. Szükségesnek látszik a jogi segítségnyújtás rászorultsági feltételeinek egységesítése, felülvizsgálata, a jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzethez történő igazítása.

Az államtitkár a konferencián elismerő oklevél átadásával díjazta a jogi segítségnyújtás területén kimagasló szakmai munkát végzett három kollégát.

(Igazságügyi Minisztérium)