Vízkelety Mariann államtitkár az alábbi beszédet mondta a miskolci Áldozatsegítő Központ megnyitóján 2018. március 19-én. Leirat.

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Polgármester Úr! Rendőrkapitány Úr!
Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Igazságügyi Minisztérium nevében. Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett híve annak, hogy a bűncselekmények és szabálysértések áldozatai részére nyújtott állami segítség még hatékonyabban és magasabb színvonalon történjen.

Talán kevesen tudják, de az állami áldozatsegítés rendszerében az áldozattá vált személyek számára a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés okozta hátrány, testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, illetőleg vagyoni kár esetén egyénre szabott segítség áll rendelkezésre.

Az áldozatvédelem, áldozatsegítés a Kormány számára prioritást élvez. A magyar állam a közelmúltban elfogadott kormányhatározattal megerősítette felelősségét az áldozatsegítés terén, és feladatokat szabott az Igazságügyi Minisztériumnak a már áldozattá vált személyek sérelmeinek hatékonyabb orvoslása érdekében. A Minisztérium az elmúlt évben megfogalmazta az áldozatsegítés stratégiai céljait, és ezzel együtt kifejezésre juttatta, hogy fenti feladatainak ellátásában a szakmai iránymutatásokon túl közvetlenül is részt kíván venni.

A mai nap különleges számunkra, hiszen a Budapesti Áldozatsegítő Központ után a miskolci Központ létrehozásával elindul az Áldozatsegítő Központok országos hálózattá szervezése. Felmerül a kérdés: mi a célunk az országos hálózat létrehozásával?

Az Áldozatsegítő Központok kialakításával mindenekelőtt azt szeretnénk tudatosítani, hogy ha valaki áldozattá válik, nem hagyjuk magára, van hová fordulnia, és minden szükséges segítséget megkap. Ennek jegyében országosan és helyi szinten is ismertté és hozzáférhetővé kell tenni az áldozatsegítő szolgáltatásokat!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hazánkban az áldozatsegítés ma elsősorban a járási hivatalokban működő állami áldozatsegítő szolgálatokon keresztül valósul meg. Az állam az áldozatok számára biztosított szolgáltatásokkal elősegíti érdekeik érvényesítését, azonnali pénzügyi segélyt nyújt, áldozati státuszt igazol, ha szükséges, tanúgondozást és védett szálláshelyet biztosít. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozata, illetve jogszabály által meghatározott hozzátartozója – bizonyos rászorultsági feltételek megléte esetén – állami kárenyhítésre is jogosult.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenysége tehát kétirányú, feladata egyrészről az áldozati jogok érvényesülésének elősegítése, másrészről az elszenvedett bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés okozta hátrányok enyhítése.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2017 decemberében a Kormány úgy döntött, hogy a meglévő szolgáltatások fenntartása mellett a Budapesten szerzett tapasztalatok felhasználásával megkezdi az Áldozatsegítő Központok hálózatának kiépítését. Az ország első Áldozatsegítő Központját 2017. júniusában nyitottuk meg a Főváros VII. kerületében, a Wesselényi utcában. A Központ tájékoztatást ad, szolgáltatásokat biztosít, valamint szakemberek közreműködésével érzelmi segítséget, lelki támogatást nyújt a bajbajutottaknak.

A budapesti Központ eddig hozzávetőleg 230 esetben nyújtott áldozatsegítő szolgáltatást. Az eddigi tapasztalatok alapján az ügyfelek 47%-a vagyon elleni erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban, 37%-a pedig élet, testi épség és egészség elleni bűncselekménnyel összefüggésben fordult a központhoz. Annak ellenére, hogy a Központ a Fővárosban működik, a budapesti Áldozatsegítő Központ által ellátott ügyfelek mintegy 40%-a volt vidéki. Ez is indokolja, hogy vidéken is hozzunk létre hasonló központokat

Tisztelt Hölgyeim és Uraim

Mi is pontosan az Áldozatsegítő Központok feladata, hogyan tudja segíteni a Miskolci Áldozatsegítő Központ az áldozatokat

A budapesti Áldozatsegítő Központ működési modelljének kialakításakor arra törekedtünk, hogy az áldozatok számára az állami áldozatsegítő szolgálatok által nyújtott szolgáltatások, hozzáférhetőbbé váljanak. Ennek megfelelően a miskolci Áldozatsegítő Központban is biztosítani kívánjuk az áldozatsegítők által is nyújtott, úgynevezett segítő beszélgetésen túl a pszichológus által vezetett egyéni krízisintervenciós ellátást. Meggyőződésünk, hogy az időben, egyénre szabottan nyújtott szakszerű segítség eredményeként az áldozat lelkileg megerősödik, felismeri az életének pozitív irányú változásához szükséges teendőket, amelyek elősegítik visszailleszkedését megszokott életébe, környezetébe, munkájába. Az érzelmi segítségnyújtás keretében a Központ munkatársai a hozzájuk forduló áldozatok számára támaszt nyújtanak, egy vagy több segítő beszélgetést követően pedig számukra megfelelő, célzott segítséget kínálnak fel, mindig törekedve arra, hogy a segítség a valós igényekhez, szükségletekhez igazodjon.

Miskolcon, itt a Bajcsy Zsilinszky Endre utcában kialakított központ munkatársai hivatali munkaidőben tájékoztatást adnak, érzelmi segítségnyújtást biztosítanak, valamint pszichológus szakember közreműködésével lelki támogatást nyújtanak a hozzájuk fordulók számára. Fontos e helyről is elismételni az Igazságügyi Minisztérium által immár hét éve működtetett Áldozatsegítő Vonal munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-225-225-ös számon éjjel-nappal fogadják az áldozattá vált személyek hívásait, valamint ezen a vonalon kérhető információ a Központ elérhetőségéről és az ott igénybe vehető szolgáltatásokról is.
Fontosnak tartom elmondani, hogy a miskolci Központ munkatársaitól is azt kértük: kellő empátiával igyekezzenek megoldani a hozzájuk forduló ügyfél problémáját. Ennek megfelelően a Központ – bár anyagi támogatást nem nyújt –, mégis hatékonyan képes az áldozati érdekeket érvényesíteni. Az érzelmi segítségnyújtásnak kulcsszerepe van a nyomozások támogatásában is, hiszen a sértett vagy a közvetett áldozat tanúvallomása értékes információt tartalmazhat az elkövetés körülményeit és az elkövető kilétét illetően. Nyilvánvaló, hogy egy stabilabb mentális állapotban lévő személy a rendőrség részére is használhatóbb tájékoztatást tud adni.

A miskolci Áldozatsegítő Központban is – a budapesti Központ mintájára – kialakítottunk egy úgy nevezett „patrónus szobát”, amely az áldozatok biztonságos, átmeneti tartózkodását teszi lehetővé a védett szálláshelyen történő elhelyezésükig, ellátásuk megszervezéséig.

Mindezeken túl az áldozatsegítő központoknak fontos szerepe van az áldozatsegítési jelzőrendszer hatékonyabb működtetésében is. Amennyiben a munkatársak munkájuk során kiskorú veszélyeztetettségéről szereznek tudomást, haladéktalanul jelzik azt a kiskorú tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak; ha a feltárt körülmény a kiskorú életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti, a jelzéssel egyidejűleg javasolják gyámhatósági eljárás megindítását is. A központ munkatársai szintén kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az áldozatsegítő központokon keresztül bizonyos mértékű általános szemléletformálásra is törekszünk. Egyrészt szeretnénk elérni, hogy az állampolgárok jobban felfigyeljenek az esetleg eddig látenciában maradt bűncselekmények áldozataira, másrészt minél több honfitársunkban szeretnénk tudatosítani az önkéntes segítés jelentőségét.
Meggyőződésünk, hogy társadalmi célú kampányokkal, ismeretterjesztő előadásokkal és civil szervezeteken keresztül kifejtett felvilágosító munkával meg lehet sokszorozni a rendelkezésre álló hivatali kapacitást. A kérdésre érzékennyé váló állampolgárok számára könnyebb lesz azt az üzenetet is továbbadni, hogy ők maguk és a környezetükben élők hogyan kerülhetik el azokat a helyzeteket, amelyek ilyen szempontból veszélyesek számukra, továbbá, hogy mit tehetnek, hova fordulhatnak ilyen esetekben. Ezáltal az áldozatsegítő központok hozzájárulnak a hazai bűnmegelőzési célok megvalósulásához, hiszen elősegítik az áldozattá válás elkerülését, valamint áldozattá válás esetén képesek az elszenvedett sérelmeket gyorsabban feldolgozni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném megválaszolni Önöknek azt az óhatatlanul felmerülő kérdést, hogy miért Miskolc városában hoztuk létre az ország újabb áldozatsegítő központját?

Miskolcon több, áldozatokkal foglalkozó civil, karitatív, állami és egyházi szervezet is tevékenykedik. Az Igazságügyi Minisztérium ezekkel a szervezetekkel az áldozatok részére nyújtható szolgáltatások minőségi színvonalának emelése érdekében széleskörű együttműködések kialakítására törekszik. Ez biztosítja ugyanis – meggyőződésünk szerint – a komplex feladatellátást, valamint az áldozati jogokhoz való jobb, hatékonyabb hozzáférést.

Az Áldozatsegítő Központ létrehozásával az is célunk, hogy módszertani és szakmai műhelyként segítse az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek tevékenységét. Őszintén remélem, hogy a miskolci Áldozatsegítő Központ koordinálásával létrejövő együttműködési hálózat érdemben hozzá fog járulni az áldozatok magas színvonalú, hatékony és gyors ellátásához.

Végül engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Kormánymegbízott Úrnak, Polgármester Úrnak és Alpolgármester úrnak az Áldozatsegítő Központ kialakítása során tanúsított segítőkész hozzáállásukért, az infrastrukturális feltételek biztosításában nyújtott segítségükért. A jövőbeni sikeres és eredményes együttműködésükben bízva köszönöm az áldozatsegítés terén feladatokat ellátó társszervek vezetőinek szakmai támogató közreműködését a Központ létrehozásában

Szeretném megköszönni Répássy Róbert országgyűlési képviselő úrnak a megnyitó rendezvényünkön való megtisztelő részvételét, az itt jelenlévő Csöbör Katalin képviselő asszonynak, hogy gondolataival megtiszteli a Központ megnyitó ünnepségét.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

(Igazságügyi Minisztérium)