Trócsányi László igazságügyi miniszter részt vett a Bel- és Igazságügyi Tanács 2018. december 7-i ülésén Brüsszelben.

Az ülés margóján bilaterális egyeztetést folytatott az Eurojustszlovák elnökével, Ladislav Hamrannal az ügynökség jövőjéről és az együttműködés lehetséges irányvonalairól.

Az uniós igazságügyi miniszterek három fontos jogalkotási dossziéról is megállapodtak a mai ülésen.

Magyarország támogatásával fogadták el a szerződéseket érintő, az áruk adásvételéről szóló irányelv-javaslat, amely a fogyasztók számára az unió minden tagállamában hasonlóan magas szintű védelmet biztosít majd a vásárlásaik során.

A másik ma elfogadott javaslat a gyermekek védelme terén jelent komoly előrelépést. Ez a rendelet közvetlen hatással van a családok mindennapi viszonyaira, a házassági és a szülői felelősségre vonatkozó határon átnyúló ügyekre vonatkozik. Bár Magyarország a gyermekek érdekében több pontonambíciózusabb rendelkezéseket szorgalmazott volna, de az egyhangú döntéshozatal realitásait tudomásul véve támogatni tudtuk a hosszú egyeztetések eredményét tükröző szöveget.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter lényeges előrelépésként értékelte, hogy a javaslat uniós szinten megerősíti a kiskorúak meghallgatáshoz való jogát, hiszen a gyermekek hangját is meg kell hallani az életüket érintő eljárásokban. Magyarország számára különösen lényeges kérdés volt a külföldön szülői felügyelet nélkül maradtgyermekek ügye. A miniszter örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a javaslat elősegíti az érintett gyermekek sorsának megnyugtató rendezését. Meggyőződése szerint egy gyermekelhelyezés során nem lehet eltekinteni attól, ha a lehetnek egy másik tagállamban gyermeknevelésre alkalmas rokonok.

A miniszter bejelentette, hogy Magyarország élen kíván járni a rendelet megfelelő gyakorlati alkalmazásának elősegítésében, ennek érdekében nemzetközi szemináriumokat, illetve konferenciát is kívánunk szervezni a jövőben.

A harmadik jogalkotási dossziét Magyarország sajnálatos módon nem tudta támogatni. Ugyan a büntetőügyekben felhasználható elektronikus bizonyítékok megszerzésételősegítő rendelettervezet célját teljes mértékben támogatjuk, a kapkodó tárgyalások végül nem vezettek megnyugtató eredményre. Trócsányi László elmondta, Magyarország szerint a tervezet nem garantálja megfelelően az arányosság, az alkotmányos alapelvek és a tagállamok nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesülését, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások későbbi szakaszában még javulhat a szöveg.

A miniszterek munkaebéd keretében eszmecserét folytattak az antiszemitizmus elleni büntetőjogi fellépés eszközeiről. Trócsányi László elmondta, hogy Magyarország nem toleráljaaz antiszemitizmus semmilyen megnyilvánulását, különös figyelmet fordítunk a Magyarországon élő egyik legnagyobb európai zsidó közösség védelmére. Közvetlen a kommunista uralomtól való megszabadulást követően kialakult korábbi magyar alkotmánybírósági gyakorlat a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozhatóságának mércéjét meglehetősen magasra tette. Később, a demokratikus intézményrendszer megszilárdítása után az antiszemitizmus, illetve a gyűlöletbűncselekmények ellen Magyarország egy – az Alaptörvényen, illetve a polgári és a büntető törvénykönyvön is átívelő – komplex jogi védelmi rendszert alakított ki. Trócsányi László úgy vélte, hogy antiszemitizmussal szembeni uniós szintű büntetőjogi fellépés jelenlegi jogi keretei megfelelőek. A miniszter szerint a fellépés hatékonyságán az egységesebb jogalkalmazás biztosítása, a nyomozók, ügyészek, bírák képzése, érzékenyítése mellett az oktatással, az emlékezet megőrzését célzó emlékművekkel, emléknapokkal, a társadalom egészének érzékenyítésével lehet javítani.

A tagállami hatáskörök védelmében a tanácsülésen többen is felhívták a Bizottságot, hogy ne késlekedjen az Egyesült Államokkal megkötendő megállapodásra, valamint az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményére vonatkozó tárgyalási mandátum elkészítésével, mivel ez a nemzetközi bűnözés, különösen a kiberbűnözés elleni fellépés érdekében ez elengedhetetlen.

A Eurojust elnökével folytatott bilaterális egyeztetés során Trócsányi László támogatásáról biztosította az ügynökséget, így azt a kezdeményezést, hogy a rendőrségi terület mellett abüntető igazságügyi együttműködés során is szükséges olyan informatikai háttér üzemeltetése, mellyel hatékonyan fel lehet lépni a határokon átnyúló bűnüldözés érdekében. Ehhez pedig a források megfelelő allokálása szükséges, hogy az Europoláltal képviselt magas színvonalú információcsere igazságügyi szinten is elérhető legyen.

(Igazságügyi Minisztérium)