Az uniós tagállamok igazságügyi miniszterei 2015. június 15-i luxemburgi ülésén fontos előrelépés történt a személyes adatok védelméről és felhasználásának szabályairól szóló uniós rendelettervezet tárgyában. Az eseményen hazánkat Trócsányi László miniszter képviselte.

A személyes adatok védelméről és felhasználásának szabályai kapcsán a miniszterek megállapodása lehetőséget teremt arra, hogy végre megkezdődjenek a tárgyalások az Európai Parlamenttel. A reformcsomag egyik legfontosabb és gazdaságélénkítési szempontból is kiemelkedő eleme az egyablakos rendszer megteremtése, ami az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében biztosítaná az egy hatóságnál történő eljárást. További meghatározó elem az elfeledéshez való jog megteremtése.

Magyarország képviseletében Trócsányi László miniszter – több más tagállam képviselője mellett – kiemelte, hogy az alapjogi értékek védelme mellett Magyarország több szempontnak tulajdonít különös jelentőséget, és ezeket a mai megállapodáshoz fűzött nyilatkozatában is megjeleníti. A gyermekek személyes adatainak kezelése során úgy kell biztosítani a legmagasabb védelmi szintet, hogy ezt nem szűkítjük le az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében való adatkezelésre. További kiemelt szempont az adatvédelmi szint emelése azokban az esetekben, amikor a személyes adatokat az adatkezelők további, úgynevezett harmadik országba kívánják továbbadni. Trócsányi László rámutatott: Magyarország arra törekszik, hogy az adattovábbításra ne kerülhessen sor előzetes kontroll nélkül, és legalább az érintett személy országa szerinti adatvédelmi hatóság jóváhagyása legyen szükséges. Ezen túlmenően Magyarország határozottan érvel a célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása mellett, továbbá ismét megfogalmazta azt a véleményét, hogy a bűnügyi adatok továbbra is különleges adatoknak minősülhessenek.

Az ülésen megállapodás született a közokiratok Unión belüli elfogadásának egyszerűsítéséről is. Ez lényeges előrelépés az uniós polgárok számára a hivatalos irataik határokon átnyúló felhasználásának egyszerűsítése felé.

Az igazságügyi miniszterek újabb vitát folytattak az uniós pénzek tagállami felhasználásának ellenőrzését célzó az Európai Ügyészi Hivatalról szóló javaslatról. Magyarország olyan megoldásban érdekelt, ami a szubszidiaritás és az arányosság elvét megfelelően figyelembe veszi.

(Igazságügyi Minisztérium)