Trócsányi László igazságügyi miniszter a Károli Gáspár Református Egyetem által az Igazságügyi Minisztériumnak adományozott, a „Károli Egyetem Támogatója Díját” vehette át a 2018. szeptember 3-ai tanévnyitó ünnepségen.

Az Igazságügyi Minisztérium elkötelezett támogatója a jogászképzésnek, amelyet 2016 óta olyan programok támogatásán keresztül ösztönöz a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel is, amelyek hozzájárulnak a hazai állam- és jogtudományi karok oktatásfejlesztési elképzeléseinek és kutatási tevékenységeinek megvalósításához.

Kép letöltéseFotó: IM

Az Igazságügyi Minisztérium szorosan együttműködik mind a nyolc jogi karral rendelkező magyarországi egyetemmel.  A Károli Gáspár Református Egyetem az elmúlt három esztendőben több mint 55 millió forintnyi támogatásban részesült annak érdekében, hogy a jogászképzés színvonala tovább emelkedhessen.

A Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében a Károli Gáspár Református Egyetem nagy ívű kutatásba kezdett a modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai kapcsán. A témakör olyan jövőbe mutató kérdéseket érint, amelynek megválaszolásában a jogtudomány segítsége elengedhetetlen a jogalkotó számára. Az egyetem Doktori Iskolájának támogatásán keresztül a doktorandusz hallgatók tudományos és szakmai előmenetelének bátorítására is nagy hangsúlyt fektet az Igazságügyi Minisztérium, hiszen jól képzett és elhivatott fiatal jogászokra egész Magyarországnak szüksége van.

(Igazságügyi Minisztérium)