A magyar jogrendszer a legfontosabb anyagi és eljárásjogi kódexeink elfogadásával megújult. Elismerés illeti a jogalkalmazókat, hogy az új kódexek alkalmazása, az ítélkezés színvonalának emelése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek.

A nagy kódexek elfogadását követően az igazságügyi miniszter az igazságügyért való felelőssége tekintetében két kihívással szembesül. Egyrészről folytatni kívánja a közigazgatási bíráskodás önálló szervezeti rendszerét érintő jogalkotást, másrészről fontosnak tartja, hogy a rendszerváltást követően alkalmazott három különböző bírósági igazgatási modellel kapcsolatos, közel harminc éves tapasztalatot értékelje, és arról a kormányt tájékoztassa.

Az Igazságügyi Minisztérium szeretné ismételten és hangsúlyozottan rögzíteni, hogy amikor ezen feladatainak tesz eleget, azt az Alaptörvény 26. cikkelyében foglalt vezérlőelv mellett teszi, azaz teljes mértékben tiszteletben tartja azt, hogy „a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.” Az Igazságügyi Minisztérium számos alkalommal kifejezésre jutatta, hogy a bírói függetlenség a demokrácia állócsillaga.

Az Igazságügyi Minisztérium annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás területén az általa kitűzött célt megvalósítsa, bizottságot hozott létre, amelynek tagjai egyetemi tanárok, bírák és az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A Bizottság elnöke:

Prof. Dr. Kiss György, DSc akadémikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára

A Bizottság társelnöke:

Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár
A Bizottság titkára:

Dr. Hajas Barnabás PhD, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője
A munkabizottság tagjai:

Dr. Gál Judit PhD, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának tanácselnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense,

Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese

Dr. Hajnal Péter, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke, a Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke

Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese

Dr. Kovács Helga Mariann, a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának tanácselnöke

Prof. Dr. habil. Kukorelli István DSc, korábbi alkotmánybíró, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára

Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes, a Kúria Polgári Kollégiumának tanácselnöke

Dr. Sperka Kálmán, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke

Prof. Dr. habil. Stipta István CSc, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára

Prof. Dr. habil. Szabó István PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja

Dr. habil. Szikora Veronika PhD, a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, egyetemi docens

Dr. habil. Tilk Péter PhD, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense

Az Igazságügyi Minisztérium a Bizottság által elkészített javaslatokat – azok kormány elé terjesztését megelőzően – a hivatásrendek képviselőivel meg fogja vitatni. A tárca ebben a munkában is kiemelten fontosnak tartja az alkotmányos dialógust, a jogász társadalommal és a parlamenti pártokkal folytatott párbeszédet.

(Igazságügyi Minisztérium)