Trócsányi László igazságügyi miniszter, Kiss György, a közigazgatási bíráskodással foglalkozó Szakértői Bizottság elnöke, az NKE professzora és az MTA tagja, valamint Hajnal Péter, a Magyar Közigazgatási Bírák egyesületének elnöke nagyköveti találkozó keretében számolt be a közigazgatási bíráskodásról szóló törvénytervezet tartalmáról.

A tájékoztató keretében Trócsányi László hangsúlyozta, hogy a tervezet célja a jogállamiság megerősítése és a közigazgatási bíráskodás szakmai minőségének növelése. A miniszter elutasít minden a bíróságok függetlenségének leépítéséről szóló, pusztán politikai természetű, politikai tőke kovácsolásának céljából megfogalmazott, szakmai támpontokat nélkülöző vádat. Az Igazságügyi Minisztérium nyitott minden, a közigazgatási bíráskodással kapcsolatos kérdés, kritika, észrevétel megvitatására.

Kép letöltéseFotó: Gémes Sándor

A nagyköveti találkozó keretében a törvénytervezet tartalmának áttekintését követően a nagykövetségek képviselői kérdéseket intéztek az igazságügyi miniszterhez, amely kérdéseket Trócsányi László igazságügyi miniszter maradéktalanul és alaposan megválaszolt. A miniszter kijelentette, hogy minden egyes közigazgatási bíró, aki kérelmet nyújt be és megfelel a formai és tartalmi követelményeknek – amelyek a jelenlegi bíróválasztás feltételeivel azonosak – mérlegelés nélkül közigazgatási bíró lesz az új bíróságokon. Tehát aki most közigazgatási bíró, az az új bíróságokon is közigazgatási bíró lesz.

Magyarország igazságügyi minisztere felvázolta, hogy a törvénytervezet 2014 óta készült. Egy szakmai törvénytervezetről van szó, amelynek kidolgozásában nagy múltú, tiszteletre méltó szakértőkből – és nem politikusokból – álló Szakértői Bizottság javaslatai fontos szempontot jelentettek. A Bizottság a bírák képviselőiből és egyetemi professzorokból áll, akik többek között közigazgatási bíráskodással és közjoggal, alkotmánytörténettel foglalkoznak. A Szakértői Bizottság véleményén túl nemzetközi konferenciát is szervezett a közigazgatási bíráskodás témájában, így mind nemzetközileg, mind a magyar jogtudomány eredményei is felhasználásra kerültek a tervezet kidolgozása során.

Kép letöltéseFotó: Gémes Sándor

Trócsányi László beszámolt arról is, hogy a tervezet véleményezésének céljából a Velencei Bizottsághoz fordult. A jövő hét folyamán a nagykövetségek megkapják a közigazgatási bíráskodásról szóló törvénytervezet angol nyelvű változatát.

(Igazságügyi Minisztérium)